This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Nồi tròn lại úp vung tròn“Nồi tròn lại úp vung tròn”
Nồi méo vung méo em còn ngại chi
Ta không phú quý lưu li
Thành tâm sống với những gì ta mơ

Thú vui chén rượu cuộc cờ
Thú vui hoa nở “khi chờ trăng lên”
Bước qua phú quý sang hèn
Chẳng vì sớm nắng, chớ phiền muộn mưa

Chúng mình phẩm hạnh đủ vừa
Không sợ sao lặn trăng mờ đêm thâu
Chắp vần điệu lí qua cầu
Kẻo mai hối hận tiếc câu thơ tình