This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Tổng hợp Những câu đố mẹo có đáp ánCâu đố

1. Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?
2. Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân?
3. Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên?
4. Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ?
5. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?
6. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?
7. Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?
8. Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài ?
9. Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Mac OS X: How to manually add a Windows shared printer

In some situations, you may be unable to locate a Microsoft Windows shared (SMB) printer while adding a printer, yet you can still add the printer manually if you know the name or address of the Windows computer sharing the printer and the name of the shared printer.

Mac OS X v10.5 or later

 1. Choose System Preferences from the Apple menu.

 2. Choose Print & Fax from the View menu.

 3. Click the + button to add a printer.

 4. Press the Control key while clicking the "Default" icon (or any other icon on the toolbar), then choose Customize Toolbar from the contextual menu that appears.

 5. Drag the Advanced (gear) icon to the toolbar.

 6. Click Done.

 7. Click the Advanced icon that was added to the toolbar.

 8. Choose Windows from the Type pop-up menu.

 9. In the URL field, type the printer's address in one of the following formats:

  smb://workgroup/server/sharename
  smb://server/sharename

  Note: "workgroup" is the name of the Windows workgroup that the computer sharing the printer belongs to. "server" is the name of the computer sharing the printer (or its IP address). "sharename" is the shared Windows printer's share name. If the share name contains spaces, replace each space with "%20" (without quotation marks).

  Tip: You don't need a "workgroup" when specifying the IP address of the computer (such as when the printer is on a different subnet), or if your Mac belongs to the same Windows (SMB) workgroup.

 10. In the Name field, type the name you would like to use for this printer in Mac OS X.

 11. Choose the appropriate PPD or printer driver from the "Print Using" pop-up menu.

 12. Click Add.