Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2014

Tổng hợp Những câu đố mẹo có đáp án

Câu đố 1. Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân? 2. Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân? 3. Sở thú bị cháy ,đố …

Mac OS X: How to manually add a Windows shared printer

In  some situations , you may be unable to locate a Microsoft Windows shared (SMB) printer while ad…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào