About me


  • Personal Information
- Name:                  Vũ Văn Sơn 

- Date of birth:        15/06

- Email:                  vusonbk@gmail.com

- Facebook:            http://www.facebook.com/vusonbk 

- Yahoo:                 vuvanson_bk@yahoo.com.vn

- Skype:                 sonvu.hy

- Website (Địa chỉ rút gọn của http://vusonbk.blogspot.com  ): vuvanson.tk or vuson.tk

- Address:     Hành Lạc - Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

  •  Graduated:
     + Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

     + Viện Điện Tử Viễn Thông

     + Graduation Rank : 8.38/ 10

  • Awards/Certificate
- Học bổng khuyến khích học tập của trường Đại học Bách Khoa Hà nội ( với 6/9 học kì)

- Giấy khen của Khoa Điện tử viễn thông cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm 2010, 2011.

- Giấy chứng nhận tham gia sinh viên tình nguyện năm 2009 và 2010

- Giấy khen giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2012.

- Chứng chỉ quản trị mạng quốc tế (CCNA) - 9/2013 (Điểm 986/1000)

- Chứng chỉ Quy trình đào tạo số tại VTV Training Center - 2014

- Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại VTV - 2015

- Thạc sĩ kỹ thuật truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội - 2016

  • Technical Skills
- Operating System: Windows XP, Windows 7, Linux ( Ubuntu 12.04)

- Simulation tool: Matlab simulink, Visual 2008, Ns2,CCS, VSA, MinGW…

- Network:  Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

- Television skills:

      + Encoder/Decoder: Ericsson (RX82xx, iPlex, EN80xx, CE-x, AVP …), Harmonic (Proview, Ellipse, Electra ...), Thomson (9010,9030), Envivio, Haivion ....

      + MUX: MX8400, ProStream 1000....

      + Transmission: Netinsight (Nimbra VA210, Nimbra 320), Nevion (OE/EO) ….

      + Network: HP, Cisco 2950, 3750…

      + MobileTV: Elemental, RGB

      + Other: AppearTV, Onetastic, DEV, Harris…

- Programming skills:

     +  Program language : Pascal,C, C++, C#, Java, JSP, Servlet, Python, Matlab.

     +  Database: SQL Server, MySQL, JDBC.

     +  Software: Delphi XE2,VS Studio 2008, SQL Server 2005, MySQL Workbench 5.2, CFree 5.0, Eclipse, NetBean 7.2, JCreator 5.0, Python 3.0, Matlab 2011……

- Hardware skills:

     +  Program language: C

     +  Microprocessing (PIC 16F877a, Atmega16, Psoc CY29466, ARM STM32F103RD….),

     +  ModemGSM/GPRS(SIM548, SIM5210, SIM5218, SIM300, Q24….)

     +  Sensor pressure (Huba 511, huba 681), Ultrasonic (SRF05c,SRF08).

     + Wireless: RF(HM-TR), Zigbee (MRF20J40MA).

     +  Circuit Design: Orcad (ver 10.5) ,Altium (ver 10)....

     +  Software:  CCSC for PIC ,Code Vision AVR,Psoc Designer ,KeiC…

-  DSP & LTE 4G skills:

     +  Program language: C, Perl, Python, Agilent 89600 VSA

     +  Kit : DSP TMS320C6474

     +  Software: CCS v3.3, MinGW 2011 ,ActivePerl 5.0, Splint 3.1…..

 - Others skills: Autocad 2010, 3DMax 2010, Microsoft Office 2010, Photoshop CS5, Mindmap Manager 9, Microsoft Project 2010 ....

  • Ebook published.
 - 3/2010:  Ebook You and Me 2.0 (đã đạt trên 30.000 lượt download):

 http://www.mediafire.com/?5wznmon2dmx

 - 12/2010:  Ebook Nhật Ký You and Me 3.0 (đã đạt trên 10.000 lượt download) : 

http://www.mediafire.com/?ddck8dqc4xdxdqa

 - 1/2014:  Ebook Tuyển tập thơ: Dòng thời gian

http://www.mediafire.com/download/flzgo4b2brdf9a9/Tuyen_tap_tho_-_Dong_thoi_gian.pdf

 - 3/2015:  Ebook Tuyển tập thơ: Ngày hôm qua

http://www.mediafire.com/download/pfhd3sg6nnv3r92/Tuyen_Tap_Tho-Ngay_Hom_Qua.pdf

  • Video trên VTV1 (6/2/2012)
Đề tài: Hệ thống thu thập và cảnh báo mức nước sông tự động

https://www.youtube.com/watch?v=lwMFEMwomhc                      

2 Nhận xét

Đăng nhận xét