This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Đọc sáchAi cũng ham hiểu biết,
Tức là bất kỳ ai
Cũng ham muốn đọc sách,
Cả sách dày và dài.

Nhưng nhiều người, thật tiếc,
Ngại đọc sách, bởi vì
Đơn giản còn chưa biết
Họ nên đọc sách gì.

Nhưng một khi đã đọc,
Đọc đúng sách mình cần,
Thì thói quen đọc sách
Sẽ hình thành dần dần.

Đọc sách quan trọng lắm.
Ai cũng biết điều này.
Nhưng ít người ý thức
Phải đọc sách hàng ngày....