This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Giới hạn Bandwidth trên Switch Cisco

Giới hạn Bandwidth trên Switch Cisco: Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để người quản trị mạng LAN có thể kiểm soát được băng thông kết nối từ bên trong ra bên ngoài internet trong hệ thống mạng LAN.

B1. Kích hoạt tính năng QoS

mls qos

B2. Tạo Extended Access cho phép mọi truy cập
ip access-list extended ACL_8M
permit ip any any


B4. Tạo class map để phân loại các traffic
class-map match-all CLASS_8M
match access-group name ACL_8M

B5. Tạo Policy
policy-map POLICY_8M
class CLASS_8M
police 8000000 100000 exceed-action drop interface

Trong đó: 8000000 là tốc độ tính bằng bit/s, 8000000 bit/s = 8Mbps, đây là tốc độ mà bạn muốn gán cho cổng mạng.
100000 là burst size tính bằng byte, vấy đề là chọn burst size sao cho không ảnh hưởng đến hiệu suất của mạng. Thông thường độ trể cho phép của một mạng từ 1 đến 600 ms. Trong ví dụ này mình chọn đỗ trể là 50ms=0.05s, mình sẽ tính ra tốc độ burst size theo công thức như sau: burst size = 2 * (8000000bps/8) * 0.05s = 100000byte

B6. Gán Policy cho cổng mạng muốn hạn chế tốc độ
GigabitEthernet0/2
service-policy input POLICY_8M
Trong ví dụ này input là chiều đi vào cổng mạng (Client upload dữ liệu lên mạng)

Trường hợp ngược lại ouput là chiều đi ra khỏi cổng mạng (Client download dữ liệu về máy)
GigabitEthernet0/2
service-policy output POLICY_8M

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

NỖI NIỀM THÁNG HAIĐã qua rét lộc rét đài
Tháng giêng dừng lại, tháng Hai qua dần
Làng quê tràn ngập sắc xân
Nửa phần trần thế, nửa phần Đào nguyên

Sông xa thấp thoáng bóng thuyền
Người về lễ hội, người lên cửa chùa
Dẫu rằng trời vẫn còn mưa
Thế nhưng ướt át cũng chừa bờ vai

Giêng Hai ngày rộng tháng dài
Nào ai hò hẹn, nào ai đợi chờ
Tôi nay cũng góp vần thơ
Kẻo rồi mang tiếng hững hờ với Xuân...

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Lòng ngườiSự đời khôn dại, dại khôn
Cứ vô tư chẳng dỗi hờn so đo
Cuộc đời sao cứ âu lo
Cứ thương cứ quý khó đo lòng người...