Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2020

Luyện Tập " Vẫy Tay Đạt Ma Dịch Cân Kinh"

Bài 1. Tác dụng kì diệu sau 20 năm vẩy tay Đầu năm 1991, khi về nghỉ hưu, mới tròn 60 tuổ…

Sự khác nhau giữa parameter và argument

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn boăn khoăn về sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này khi đọc một số ebo…

Cấu trúc của MPD MPEG-DASH

MPEG-DASH Media Presentation Description (MPD)  là dạng XML document chứa thông tin về các phân đo…

Giảm Độ Trễ Streaming với Chunked CMAF

Do hiện nay trên streaming sử dụng chủ yếu 2 loại giao thức HLS/MPEG-DASH nên chuẩn CMAF (The Comm…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào