This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Hướng dẫn sữa lỗi 0x80070422 lỗi cập nhật windows 7,8,10

 Nếu bạn đang update windows mà không được hay gặp lỗi, bạn sẽ thấy 1 thông báo lỗi xuất hiện, thông báo lỗi đó bao gồm mã lỗi 0x80070422 bạn hãy bình tĩnh và đọc thông báo lỗi đó, đại loại thông báo lỗi như sau:

Something went wrong. The error code is 0x80070422, in case you need it.” hoặc
Something happened and your purchase can’t be completed. Error code 0x80070422

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Sửa lỗi cài đặt .NET Framework báo "...chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider"

 Rất nhiều người đã gặp lỗi trong quá trình cài đặt Microsoft .NET Framework. Các lỗi rất đa dạng và khó để khắc phục. Tuy nhiên, có 1 vài lỗi phổ thông thường gặp nhất, trong đó là lỗi "Net Framework xxx has not been installed because: A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider"

Sửa lỗi cài đặt .NET Framework báo "...chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider"

Các lỗi xảy ra khi cài đặt .NET Framework rất đang dạng, để khắc phục, bạn hãy tải bộ cài .NET Framework tương thích tại đây để khắc phục. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải lỗi "Net Framework xxx has not been installed because: A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider", hãy làm theo các bước sau đây để sửa lỗi:

  • Bấm phím tắt "Windows+R" để mở hộp thoại "Run" và gõ lệnh "mmc" rồi bấm "Enter"