Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2010

Phân biệt Core Duo, Core 2 Duo

Có lẽ đến nay những cái tên như Core Duo đã quá quen với mọi người, tuy nhiên mình vẫn muốn giới th…

Ebook You and Me

Lần đầu tiên mình đóng Ebook, và mình đã rất vui vì đã hoàn thành nó đúng hạn (8/3/2010) sau biết…

Viết cho em!

“ Viết cho em, là “cơn gió nhỏ”, là tình yêu của anh… hôm qua, hôm nay và mai sau nữa em nhé!” …

Không tìm thấy kết quả nào