Bất ngờ Covid

 

Côvid chạy đến bất ngờ

Để mình lo lắng cậy nhờ vào đâu?

Tỉnh táo suy nghĩ trong đầu!

An vui khoẻ mạnh là câu thường sài


Cố gắng đừng làm gì sai

Nếu đi ra phố tóc tai mượt mà

Giữ một khoảng cách vừa xa

Tay chân thuốc rửa nhắc ta năng xài


Cô Vy không biết chỗ nào

Nhưng luôn cẩn thận ra vào phố đông

Khẩu trang che chắn an tâm

Nâng cao thể chất khỏi nhầm phải Vy….

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn