Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2018

Giới thiệu công nghệ NDI trong vMix

NDI (Network Device Interface - Giao diện thiết bị mạng) là công nghệ được phát triển bởi Newtek, …

LÁ VÀNG MÙA THU

Thoảng trong hơi gió heo may, Đôi ba chiếc lá nhẹ bay xuống đường. Không gian mờ ảo màn sương…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào