Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2020

Phân biệt Stateful và Stateless, khái niệm StatefulSet trong Kubernetes

Stateless Trong lập trình web, chúng ta có sự tương tác giữa client với server. Phần mề…

Tổng quan về ngành thương mại điện tử B2B và B2c

Mô hình thương mại điện tử B2C là gì? Định nghĩa mô hình kinh doanh B2C là gì? Mô hình kinh do…

Online Video Platform (OVP) là gì? Tăng hiệu suất stream ra sao?

1. Online Video Platform (OVP) là gì? Nền tảng video trực tuyến  (viết tắt: OVP) là dịch vụ c…

Tập các kí hiệu toán học

Bài viết này tổng hợp lại các kí hiệu toán học được sử dụng trong blog. Về cơ bản, tôi sẽ cố gắng …

Khái niệm về ma trận trong toán học

I. Các định nghĩa về ma trận: 1. Định nghĩa 1.1: Một ma trận A loại (cấp)  m x n  trên trường …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào