This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

SDN là gì? Tại sao SDN lại là xu thế cho công nghệ mạng tương lai?

SDN (Software-defined networking) là một công nghệ mạng mới ra đời trong vòng chục năm trở lại đây và được giới thiệu là công nghệ mạng cải tiến, cách mạng cho công nghệ mạng hiện tại. Tuy nhiên “SDN là gì?“, “Openflow là gì?“, “Tại sao nó lại là xu thế cho công nghệ mạng tương lai?” là những câu hỏi mà không phải ai cũng trả lời được một cách rõ ràng. Bài viết này sẽ tập trung vào trả lời những câu hỏi trên.
Đây là bài đầu tiên trong series bài biết Tổng quan về SDN. Để theo dõi những bài viết khác trong series này, bạn có thể tham khảo tại đây.
SDN là gì
Nguồn: Cumulus Networks
Dạo trước đón sau như vậy là đã đủ rồi, giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với nội dung chính của bài viết.