This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Tiền tài 3 không tham, làm ăn 3 không hợp, nợ nần 3 không dính: Tránh được 9 điều sau mới là người thành công lâu bền

Người xưa đã dạy, sống ở đời, có tiền tài không được lấy, có làm ăn không được theo và có nợ nần không được phép dính. Từ bỏ một số chuyện, bạn mới đạt được thành công ở những chuyện khác.

Tiền tài 3 không tham

1. Không tham tiền tài có được bằng cách lợi dụng chức vụ

Khi đã đạt được những thành tựu nhất định trong công ty, không ít người lợi dụng quyền lực trong tay để lén lút làm những việc kiếm thêm những khoản tiền ngoài luồng.

Dù kiếm được chút ích lợi nhưng “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi”, sớm muộn cũng đến lúc sơ suất bị lộ ra, họ đã phá hủy sự nghiệp mà bản thân vun vén suốt bao năm.

Cho nên, tài lộc cần sở hữu một cách đàng hoàng, đừng làm chuyện vô đạo đức hoặc mạo hiểm.