Thời sinh viên

 


Bỗng giật mình khi nhìn lại tháng năm

Thuở học trò lạc khi nào chẳng biết

Thời sinh viên đã từ lâu từ biệt

Ta là ai giữa thăm thẳm cõi đời?


Xin một lần nhìn lại, một lần thôi

Mùa hạ cháy của mười năm về trước

Những vần thơ bâng khuâng nhiều mong ước

Sao bây giờ thấy xa quá ta ơi???

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn