Sinh nhật con

 


Sinh nhật con, chẳng có gì

Thôi thì bố tặng, bút chì tập tô

Sau này con vẽ... ô tô

Để bố tập lái đi về tuổi thơ


Cuộc đời tựa những giấc mơ

Yêu con bố hát ầu ơ... đêm ngày

Sinh con mẹ cũng hao gày

Nặng lòng mẹ biết tỏ bày với ai


Miệng con cười nở như hoa

Chiều vui cùng bạn ê...a đánh vần

Có gì mà phải tần ngần

Hôm nay sinh nhật tinh thần phải vui....

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn