This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Thắc mắc về phương pháp học effortless english

Effortless English là một phương pháp tự học tiếng anh được hàng triệu người trên thế giới đánh giá rất cao, tin tưởng và áp dụng. 
tu hoc tieng anh hieu qua theo Effortless English - Mr Hưng 0982693682
Mình vẫn còn một vài thắc mắc về phương pháp học Effortless English
Đồng thời cũng chia sẻ những kinh nghiệm tự học tiếng anh mà 24hmedia.net  đã tích lũy được từ những người mà xuất phát điểm tiếng anh của họ là 0, nhưng hiện tại họ là những chuyên gia, những người trực tiếp giảng dạy có khả năng nói tiếng anh một cách tuyệt vời chỉ trong vòng 6 tháng.
hoc tieng anh theo phuong phap effortless english - Mr Hưng 0982693682
Hàng triệu người đã thành công với phương pháp này
Và Sau 6 tháng bạn cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Tổng hợp code một số game Java đơn giản

[Hướng dẫn]Viết một số game bằng Java
Hướng dẫn chạy các project game Java đã viết ở trên:
1. SDK: Eclipse IDE for Java Developers (http://eclipse.org/downloads/)
2. Download Eclipse về, giải nén và cài đặt.
3. Mở Eclipse.
4. File > Import > General > Existing Project into Workspace > Next.
5. Browse tới thư mục chứa project, chọn project muốn thêm (1 hoặc nhiều).
6. Finish.
7. Sau đó build project bạn đã thêm > chạy được chương trình.
8. (Optional) Nếu muốn build ra file jar hay file thực thi trên Windows, cần có tools khác hỗ trợ, về vấn đề này vui lòng tìm hiểu thêm ở Google.

Download toàn bộ code game Java ở dưới :


hoặc:
http://www.fshare.vn/file/UWOH3NSPV19W 

Pass: vuson.tk

Một số hướng dẫn để viết game


[Hướng dẫn]Viết game Ailen bằng Java
I. Giới thiệu
Trong phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo ra một phiên bản đơn giản của trò Bắn ruồi - Space Invaders.
Space Invaders là một trò chơi arcade được thiết kế bởi Tomohiro Nishikado. Lần đầu tiên phát hành năm 1978. Người chơi điều khiển một khẩu pháo (phi thuyền, ...). Mục đích là cứu trái đất khỏi cuộc xâm lược của quân xâm lược gian ác từ hành tinh khác.
Trong phiên bản này, chúng ta có 24 quân xâm lược, có thể thay đổi mỗi level là một số lượng hoặc cách bố trí khác nhau. Khi người chơi bắn tên lửa, họ sẽ phải chờ đến khi tên lửa trúng quân xâm lược hoặc phía trên của form. Người chơi bắn bằng phím Space, di chuyển bằng A (trái), D (phải). Quân xâm lược bắn bom ngẫu nhiên, tương tự như người chơi, chúng chỉ có thể bắn quả bom khác khi bom của chúng đụng người chơi (chắc không cần, vì trúng là chết, cần jì trái khác nữa :biggrin
Cười mỉm

 hoặc rơi xuống phía dưới cùng của form.
Game có tất cả 7 tập tin: Aliens.java, Player.java, Board.java, SpaceInvaders.java, Commons.java, Sprite.java, Shot.java được đính kèm ở cuối bài.

II. Hướng dẫn
Aliens.java
Đây là lớp để vẽ nên chuyển động của các aliens (quân xâm lược). Mỗi aliens có một lớp Bomb bên trong nó.

Mã:

public void act (int direction) (
this.x += direction;
)


Hàm act() được gọi từ lớp Board. Nó được sử dụng để di chuyển 1 alien theo hướng ngang.

Mã:

public Bomb getBomb () (
return bomb;
)


Hàm getBomb () được gọi khi 1 alien bắn bom.

Player.java
Đây là lớp vẽ chuyển động của người chơi, chúng ta di chuyển bằng phím A, D và bắn bằng phím Space.

Mã:

private final int START_Y = 280;
private final int START_X = 270;


Đây là các tọa độ ban đầu của người chơi.

Mã:

if (key == KeyEvent.VK_A)
{
dx = -2;
}


Nếu chúng ta bấm phím A, biến dx (độ lệch theo phương ngang) được thiết lập là -2. Lần sau khi hàm act() được gọi, người chơi sẽ được di chuyển về bên trái.

Mã:

if (key == KeyEvent.VK_A)
{
dx = 0;
}
if (key == KeyEvent.VK_D)
{
dx = 0;
}


Khi chúng ta thả phím nhấn ra, khẩu pháo sẽ không di chuyển do dx đã được thiết lập về 0.

Shot.java
Đây là lớp vẽ nên các tên lửa do người chơi bắn ra. Các biến H_SPACE và hằng V_SPACE được sử dụng để định vị các tên lửa một cách thích hợp.
Board.java
Logic chính của trò chơi là nằm ở lớp này.

Mã:

for (int i = 0; i <4; i + +) {
for (int j = 0; j <6; i + +) {
Alien alien = new Alien (alienX + 18 * j, alienY + 18 * i);
alien.setImage (ii.getImage ());
aliens.add (alien);
}
}
player = new player ();
shot = new Shot ();


Trong hàm gameInit () chúng tôi thiết lập 24 alien. Kích cỡ của mỗi alien là 12x12px. Chúng ta đặt 6px trống giữa các alien. Chúng ta cũng tạo ra người chơi và tên lửa.

Mã:

public void drawBombing (Graphics g) {
Iterator i3 = aliens.iterator ();
while (i3.hasNext ()) {
Alien a = (Alien) i3.next ();
Alien.Bomb b = a.getBomb ();
if (! b.isDestroyed ()) {
g.drawImage (b.getImage (), b.getX (), b.getY (), this);
}
}
}


Các hàm drawBombing () dùng để vẽ bom của các alien.

Mã:

if (ingame) {
g.drawLine (0, GROUND, BOARD_WIDTH, GROUND);
drawAliens (g);
drawPlayer (g);
drawShot (g);
drawBombing (g);
}


Bên trong hàm paint(), chúng ta vẽ ra mặt đất, alien, người chơi, tên lửa và bom.
Sau đó, chúng ta sẽ kiểm tra bằng hàm animationCycle().

Mã:

if (deaths == NUMBER_OF_ALIENS_TO_DESTROY) {
ingame = false;
message = "Game won!";
}


Nếu chúng ta tiêu diệt tất cả alien, game sẽ dừng và chúng ta thắng.

Mã:

if (alien.isVisible () & & shot.isVisible ()) {
if (shotX> = (alienX) & &
shotX <= (alienX + ALIEN_WIDTH) & &
shotY> = (alienY) & &
shotY <= (alienY + ALIEN_HEIGHT)) (
ImageIcon ii = new ImageIcon (Expl);
alien.setImage (ii.getImage ());
alien.setDying (true);
deaths + +;
shot.die ();
}
}


Nếu tên lửa bắn bởi người chơi đụng alien, alien đó sẽ mất đi. Chính xác hơn, cờ báo chết được thiết lập. Chúng ta sử dụng nó để hiển thị một vụ nổ. Biến deaths được tăng lên.

Mã:

if (x> = BOARD_WIDTH - BORDER_RIGHT && direction = -1) {
direction = -1;
Iterator i1 = aliens.iterator ();
while (i1.hasNext ())
Alien a2 = (Alien) i1.next ();
a2.setY (a2.getY () + GO_DOWN);
}
}


Nếu alien đến cuối biên phải của form, chúng di chuyển xuống và thay đổi hướng của chúng về hướng ngược lại (theo phương ngang).

Mã:

Iterator it = aliens.iterator ();
while(it.hasNext ()) {
Alien alien = (Alien) it.next ();
if (alien.isVisible ()) {
int y = alien.getY ();
if (y> GROUND - ALIEN_HEIGHT) {
ingame = false;
message = "Invasion!";
}
alien.act (direction);
}
}


Aliens di chuyển. Nếu chúng tiếp cận được đáy, chúng ta thua.

Mã:

int shot = generator.nextInt (15);
Alien a = (Alien) i3.next ();
Alien.Bomb b = a.getBomb ();
if (shot == CHANCE && a.isVisible () & & b.isDestroyed ()) {
b.setDestroyed (false);
b.setX (a.getX ());
b.setY (a.getY ());
}


Đây là mã xác định xem những alien có thả bom hay không. Những alien được thả bom là những alien chưa bị hủy. Dễ hiểu hơn, nó phải nhìn thấy được. Cờ "đã nổ" của bom được thiết lập. Nói cách khác, đó là quả bom đầu tiên của alien nếu quả trước đó đã đụng biên dưới của form. Nếu cả hai điều kiện được thỏa mãn, bom được thả.

Mã:

if (! b.isDestroyed ()) {
b.setY (b.getY () + 1);
if (b.getY ()> = GROUND - BOMB_HEIGHT) {
b.setDestroyed (true);
}
}


Nếu quả bom này là không bị nổ, nó di chuyển 1 px xuống dưới. Nếu đến cuối biên dưới, cờ đã nổ được thiết lập. Những alien đã sẵn sàng để thả một quả bom.

Game khi hoàn thành (minh họa):
[Image: spaceinvaders.png]


File đính kèm[Hướng dẫn]Viết game Pacman bằng Java


I. Giới thiệu
Trong phần này chúng ta sẽ viết 1 phiên bản đơn giản của trò chơi Pacman.
Pacman là một trò chơi arcade ban đầu được phát triển bởi một công ty Nhật Bản Namco năm 1980. Sau đó, Pacman đã trở thành một trong những trò chơi arcade phổ biến nhất bao giờ hết.
Ví dụ này là một phiên bản đã đơn giản hóa để có thể hiểu dễ dàng hơn.
Mục tiêu của trò chơi là thu thập tất cả các điểm trong mê cung và tránh những bóng ma. Mê cung này bao gồm 15 x 15 ô vuông. Cấu trúc của mê cung là dựa trên một dãy số nguyên đơn giản. Pacman có ba cuộc sống. Chúng tôi cũng tính điểm trong game này.
Trò chơi này bao gồm hai tập tin: Board.java và Pacman.javaII. Hướng dẫn

Mã:

final short leveldata [] = (19, 26, 26, 26, 18, ... );


Những con số này tạo nên mê cung. Chúng cung cấp thông tin mà chúng ta tạo ra các góc và các điểm dựa trên nó. Ví dụ số 19 ở góc trên bên trái chỉ ra đó là ô vuông đó là góc trên, bên trái và có 1 điểm. (16 + 2 + 1)

Mã:

public void doAnimation () {
pacanimcount -;
if (pacanimcount <= 0) {
pacanimcount = pacanimdelay;
pacmananimpos = pacmananimpos + pacanimdir;
if (pacmananimpos == (pacmananimcount - 1) | | pacmananimpos == 0)
pacanimdir =-pacanimdir;
}
}


Hàm doAnimation () dựa trên biến đếm pâcnimcount để quyết định hình ảnh nào của pacman sẽ được vẽ ra. Có bốn hình ảnh pacman. Ngoài ra còn có một biến pacanimdelay, làm cho hình ảnh động chậm hơn một chút. Nếu không pacman sẽ mở miệng quá nhanh.

Mã:

boolean finished = true;
while (i      if ((screendata [i] & 16) != false)
finished = false;
i++;
)


Mã này là một phần của hàm checkMaze (). Nó sẽ kiểm tra, nếu còn điểm nào cho Pacman ăn. Số 16 tượng trưng cho một điểm. Nếu tất cả các điểm đã được ăn hết, chúng ta chuyển tới cấp độ tiếp theo.

Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra việc moveGhosts (). Những bóng ma di chuyển một ô và sau đó quyết định, có thay đổi hướng hay không.

Mã:

if (ghostx [i]% blocksize == 0 & & ghosty [i]% blocksize == 0) (


Tiếp tục chỉ khi bạn đã hoàn thành việc di chuyển một ô.

Mã:

pos = ghostx [i] / blocksize + nrofblocks * (int) (ghosty [i] / blocksize);


Dòng này sẽ xác định vị trí của ma. Có 225 vị trí trên lý thuyết. (Ma không thể di chuyển qua tường.)

Mã:

if ((screendata [pos] & 1) == 0 & & ghostdx [i] = 1!) {
dx [count] = -1;
dy [count] = 0;
count + +;
}


Nếu không có vật cản ở bên trái và con ma không phải đã được di chuyển về bên phải, các con ma sẽ di chuyển sang trái. Điều này có ý nghĩa gì? Nếu con ma đi vào một đường hầm, nó sẽ tiếp tục trong cùng một hướng cho đến khi ra khỏi đường hầm. Chuyển động của bóng ma là một phần ngẫu nhiên. Chúng tôi không áp dụng sự ngẫu nhiên này bên trong đường hầm dài. Những con ma có thể mắc kẹt ở đó.

Mã:

if (pacmanx > (ghostx [i] - 12) && pacmanx <(ghostx [i] + 12) &&
pacmany > (ghosty [i] - 12) && pacmany < (ghosty [i] + 12) &&
ingame) {
death = true;
deathcounter = 64;
}


Nếu có va chạm giữa một ghost và pacman => chết.

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện hàm movePacman(). Biến reqdx và reqdy được xác định trong các lớp bên trong TAdapter. Các biến này được kiểm soát bằng các phím mũi tên.

Mã:

if ((ch & 16) = 0) {
screendata [pos] = (short) (ch & 15);
score++;
}


Nếu pacman di chuyển đến một vị trí, nơi có một điểm, chúng tôi loại điểm đó ra khỏi mê cung và tăng giá trị điểm số.

Mã:

if ((pacmandx == -1 & & == 0 & & ch pacmandy (& 1) = 0!) ||
(pacmandx == 1 & & == 0 & & ch pacmandy (& 4) = 0!) ||
(pacmandx == 0 & & == -1 pacmandy & & ch (& 2) = 0!) ||
(pacmandx == 0 & & == 1 pacmandy & & ch (& 8) = 0!)) {
pacmandx = 0;
pacmandy = 0;
}


Nếu pacman không thể di chuyển tiếp theo hướng hiện nay, chúng ta sẽ vẽ nó đứng tại chỗ.

Mã:

public void drawPacMan (Graphics2D g2d) {
if (viewdx == -1)
drawPacManLeft (g2d);
if (viewdx == 1)
drawPacManRight (g2d);
if (viewdy == -1)
drawPacManUp (g2d);
else
drawPacManDown (g2d);
}


Có bốn hướng có thể cho một pacman. Có bốn hình ảnh cho tất cả các hướng. Các hình ảnh được sử dụng để làm cử động pacman mở miệng, đóng lại.

Hàm drawMaze () vẽ ra mê cung dựa trên các số trong mảng screendata (hiểu đơn giản là các bản đồ trong các game cũng đa số được tạo nên từ 1 ma trận số 2 chiều, trong đó giá trị 1 ô quy định ô đó là đường đi, lề, sông suối, đá.... sau đó người ta sẽ dùng hàm để vẽ lên màn hình thành bản đồ, nhưng di chuyển của nhân vật vẫn dựa trên ma trận này). Ở đây, 1 là biên trái, 2 là biên trên, 4 là biên phải, 8 là biên dưới và 16 là một điểm có thể ăn được. Chúng tôi chỉ đơn giản là đi qua tất cả 255 ô. Ví dụ, ô 9 trong mảng screendata. Chúng ta có bit đầu tiên (1) và bit thứ tư (8) thiết lập. Vì vậy, chúng ta vẽ ra một biên dưới và một biên trái trên ô này nói riêng.

Mã:

if ((screendata [i] & 1) != false) / / vẽ trái
{
g2d.drawLine (x, y, x, y + blocksize - 1);
}


Vẽ biên trái nếu bit đầu tiên của số được thiết lập. 

Game hoàn chỉnh:
[Image: pacman.png]


File đính kèm[Hướng dẫn]Viết game Gỡ mìn (Minesweeper) bằng Java


Giới thiệu
Dò mìn (Minesweeper) là một trò chơi phổ biến dần phát triển thành game mặc định trên nhiều hệ điều hành. Mục tiêu của trò chơi là đánh dấu tất cả các trái mìn trong game từ một vùng mở. Nếu người chơi nhấp chuột vào ô chứa mìn, mìn sẽ nổ và game kết thúc. Một ô không phải mìn có thể là 1 số hoặc để trống. Số này cho biết số mìn có thể có trong 8 ô xung quanh ô số này. Chúng ta đặt cờ đánh dấu 1 ô có mìn (hoặc chúng ta tin rằng có mìn) bằng cách nhấp phải vào nó
Đây là phiên bản đã được chỉnh sửa là đơn giản hóa từ phiên bản applet tôi tìm thấy trên javaside.
Game có 2 lớp, được liệt kê ở cuối bài.

[Image: minesweeper.png]


Hướng dẫn code
Đầu tiên chúng ta khai báo các hằng sẽ sử dụng trong game. 

Mã:

private final int NUM_IMAGES = 13;
private final int CELL_SIZE = 15;


Có 13 hình được dùng trong game này. Một ô có thể có xung quanh cao nhất 8 trái mìn nên chúng ta có các con số từ 1 đến 8. Chúng ta cần hình ảnh của 8 con số này, ô trống, ô mìn, ô được phủ (khi khởi đầu game, tất cả ô đều đc phủ hay nói cách khác là bị che), ô đánh dấu và cuối cùng là ô bị đánh dấu sai. Kích thước mỗi hình ảnh là 15x15. 

Mã:

private final int COVER_FOR_CELL = 10;
private final int MARK_FOR_CELL = 10;
private final int EMPTY_CELL = 0;
...


Một vùng mìn là một mảng các con số. Ví dụ, 0 chỉ 1 ô trống. Số 10 chỉ ra 1 ô đã được đánh dấu hay phủ. Dùng các hằng số như vậy sẽ phát huy tính dễ đọc của mã.

Mã:

private int[] field;


Mỗi ô trong vùng có 1 con số riêng. Như ô có mìn sẽ là số 9, ô có số 2 tức là xung quanh nó sẽ có 2 trái mìn. Hơi rắc rối chút nhưng có lẽ các bạn sẽ hiểu nếu theo dõi mã nguồn. 

Mã:

private int mines = 40;
private int rows = 16;
private int cols = 16;


Vùng mìn của chúng ta có 40 trái, có 16 hàng và 16 cột, như vậy ngoài ra có them 256 ô khác không phải mìn. 

Mã:

for (int i = 0; i < NUM_IMAGES; i++) {
img[i] =
(new ImageIcon(Integer.toString(i) + ".png").getImage();
}


Bậy giờ chúng ta nạp các hình ảnh của game vào, chúng được đặt tên theo thứ tự liệt kê ở trên, từ 0 đến 12.

Hàm newGame() khởi tạo game của chúng ta.

Mã:

all_cells = rows * cols;
field = new int[all_cells];
for (i = 0; i < all_cells; i++)
field[i] = COVER_FOR_CELL;


Những dòng này sẽ khởi tạo vùng mìn. Mọi ô đều được phú như mặc định. 

Mã:

while (i < mines) {
position = (int) (all_cells * random.nextDouble());
if ((position < all_cells) &&
(field[position] != COVERED_MINE_CELL)) {
current_col = position % cols;
field[position] = COVERED_MINE_CELL;
...


Trong vòng lặp ta khởi tạo ngẫu nhiên vị trí của mìn trong vùng. 

Mã:

cell = position - cols;
if (cell >= 0)
if (field[cell] != COVERED_MINE_CELL)
field[cell] += 1;


Mỗi ô có thể được bao quanh lên đến 8 ô (điều này không áp dụng cho các ô vùng biên). Chúng ta tăng biến đếm mìn cho các ô lân cận cho từng trái mìn được đặt xuống ngẫu nhiên.

Trong hàm find_empty_cells(), chúng ta sẽ tìm những ô trống. Nếu người chơi nhấn vào 6o có mìn, game sẽ kết thúc. Nếu họ nhấn vào ô kề mìn, ô này sẽ đc bỏ phủ và hiện ra con số có bao nhiêu trái mìn gần đó. Nhấn vào 1 ô trống sẽ mở ra 1 vùng bao gồm nhiều ô trống khác cùng những ô khác có số bao quanh vùng trống vừa tạo (những ô có số trở thành biên cho vùng trống). Chúng ta dung giải thuật đệ quy để tìm các ô trống đó.

Mã:

cell = j - 1;
if (cell >= 0)
if (field[cell] > MINE_CELL) {
field[cell] -= COVER_FOR_CELL;
if (field[cell] == EMPTY_CELL)
find_empty_cells(cell);
}


Trong đoạn mã này, chúng ta kiểm tra 1 ô bên trái 1 ô trống hay không, nếu nó không trống, mở nó ra. Nếu nó trống, lặp lại tiến trình.

Hàm paint() chuyển số của ô thành hình ảnh 

Mã:

if (!inGame) {
if (cell == COVERED_MINE_CELL) {
cell = DRAW_MINE;
} else if (cell == MARKED_MINE_CELL) {
cell = DRAW_MARK;
} else if (cell > COVERED_MINE_CELL) {
cell = DRAW_WRONG_MARK;
} else if (cell > MINE_CELL) {
cell = DRAW_COVER;
}
}


Nếu trò chơi kết thúc, chúng ta sẽ mở toàn bộ vùng mìn còn lại và những ô bị đánh dấu sai nếu có.

Mã:

g.drawImage(img[cell], (j * CELL_SIZE),
(i * CELL_SIZE), this);


Dòng code này vẽ tất cả ô.

Trong hàm mousePressed chúng ta ghi nhận và thực hiện tương ứng với mỗi cú nhấn. Game dò mìn chỉ thực hiện hoàn toàn bằng chuột. 

Mã:

field[(cRow * cols) + cCol] += MARK_FOR_CELL;
mines_left--;


Nếu người chơi click phải lên 1 ô chưa đánh dấu, chúng ta ghi nhận giá trị ô là MARK_FOR_CELL để sau đó nó sẽ được vẽ lên bằng hàm paint(). (lưu ý nó vẫn còn bị phú/ che và chỉ thêm vào là đã đc đánh dấu)

Mã:

if (field[(cRow * cols) + cCol] > COVERED_MINE_CELL) {
return;
}


Không có jì xảy ra nếu ta nhấn lên 1 ô đã đc đánh dấu. Nó phải đc bỏ đánh dấu bằng 1 cái nhấn chuột phải nữa trước khi có thể nhận them sự kiện nhấn chuột nào. 

Mã:

field[(cRow * cols) + cCol] -= COVER_FOR_CELL;


Nhấn chuột trái sẽ mở ô ra. 

Mã:

if (field[(cRow * cols) + cCol] == MINE_CELL)
inGame = false;
if (field[(cRow * cols) + cCol] == EMPTY_CELL)
find_empty_cells((cRow * cols) + cCol);


Trong trường hợp nhấn phải mìn, game sẽ kết thúc, chúng ta gọi hàm find_empty_cells(), để hiển thị các ô khác. 

Dịch: Shin
Ngoài source nguồn ra, có 2 bộ hình cho game, các bạn có thể lựa theo ý thích của mình 
Happy

 hình tự làm nên hơi xấu
Biggrin

 sau khi giải nén thì import vào project là dùng đc.File đính kèm
[Hướng dẫn]Viết game Rắn săn mồi bằng Java


Giới thiệu
Con rắn là một game cổ điển. Lần đầu tiên xuất hiện trong thập niên 70, sau đó nó đã được đưa lên máy tính. Trong trò chơi này người chơi điều khiển một con rắn. Mục tiêu là để ăn táo nhiều càng tốt. Khi con rắn ăn một quả táo, số đốt thân của nó tăng lên. Con rắn phải tránh những bức tường và cơ thể của chính mình. Game này đôi khi được gọi là Nibbles.
Kích thước của mỗi của các đốt thân của một con rắn là 10px. Con rắn này được điều khiển bằng phím mũi tên. Ban đầu con rắn có ba khớp. Trò chơi được bắt đầu bằng cách bấm một trong các phím mũi tên. Nếu trò chơi kết thúc, chúng ta sẽ hiển thị thông báo Game Over ở giữa của Form.
Game có 2 lớp, được liệt kê ở cuối bài.Hướng dẫn code
Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo những hằng (constant) sử dụng trong game:

Mã:

private final int WIDTH = 300;
private final int HEIGHT = 300;
private final int DOT_SIZE = 10;
private final int ALL_DOTS = 900;
private final int RAND_POS = 29;
private final int DELAY = 140;


WIDTH và HEIGHT xác định kích thước của Ban. DOT_SIZE là kích thước của táo và các đốt thân của con rắn. ALL_DOTS xác định số lượng chấm tối đa có thể có trên Board (900 = 300 * 300/10 * 10). RAND_POS liên tục được sử dụng để tính toán vị trí ngẫu nhiên của một trái táo. Hằng số DELAY xác định tốc độ của trò chơi.

Mã:

private int x[] = new int[ALL_DOTS];
private int y[] = new int[ALL_DOTS];


Hai mảng x, y lưu tọa độ của tất cả các khớp xương của con rắn.

Trong hàm move() là các thuật giải chính của trò chơi. Để hiểu nó, hãy nhìn con rắn chuyển động như thế nào. Bạn kiểm soát đầu của con rắn, có thể thay đổi hướng của nó với các phím mũi tên. Phần còn lại của các khớp di chuyển lên một vị trí trong mảng. Khớp thứ 2 di chuyển đến vị trí vừa rồi của khớp thứ nhất, khớp thứ 3 di chuyển đến vị trí vừa rồi của khớp thứ 2...

Mã:

for (int z = dots; z > 0; z--) {
x[z] = x[(z - 1)];
y[z] = y[(z - 1)];
}


Đoạn code này di chuyển các khớp tuần tự lên.

Mã:

if (left) {
x[0] -= DOT_SIZE;
}


Đoạn code này di chuyển đầu con rắn qua trái.

Hàm checkCollision () dùng để xác định xem con rắn đã đụng chính nó hoặc những bức tường.

Mã:

for (int z = dots; z > 0; z--) {
if ((z > 4) && (x[0] == x[z]) && (y[0] == y[z])) {
inGame = false;
}
}


Đoạn code này kết thúc trò chơi khi con rắn đụng 1 trong những khớp thân của nó bằng đầu (đương nhiên ^^).

Mã:

if (y [0]> HEIGHT) {
inGame = false;
}


Kết thúc trò chơi khi con rắn đạt tới độ dài cho phép (gọi là về nước ah 
Cười nhe răng

).

[Image: snake.png]


Trên đây là hướng dẫn viết game rắn săn mồi đơn giản nhất. Các bạn có thể thêm vào táo độc hay táo lớn, hoặc các bức tường giữa đường...Việc phát triển như thế nào là do bạn, chứ chơi 1 game đơn giản như zầy thì chán lắm ^^
Dịch: Shin


File đính kèm[Hướng dẫn]Viết game Xếp hình bằng Java


Giới thiệu:
Chúng ta có hình của nhân vật Sid trong phim Ice Age. Nó được cắt thành 12 miếng. Bạn có thể tải hình ảnh tại đây (click phải chọn Save Image)

[Image: icesid.jpg]


Đây là hình ảnh sau khi hoàn thành game:

[Image: puzzle.png]


Game Puzzle chỉ có 1 lớp Puzzle duy nhất được liệt kê ở cuối bài.
Mục đích của trò chơi nhỏ này là xếp thành hình ảnh ban đầu. Chúng ta di chuyển các hình ảnh bằng cách clik vào chúng. Chỉ có những hình ảnh kề Label (ô trống) thì mới được di chuyển.

Hướng dẫn code:

Mã:

pos = new int[][] {
{0, 1, 2},
{3, 4, 5},
{6, 7, 8},
{9, 10, 11}
};


Đây là mảng vị trí các hình trong game.

Mã:

ImageIcon sid = new ImageIcon(Puzzle.class.getResource("icesid.jpg"));
source = sid.getImage();


Chúng ta sử dụng lớp ImageIcon để nạp hình.

Mã:

for ( int i = 0; i < 4; i++) {
for ( int j = 0; j < 3; j++) {
if ( j == 2 && i == 3) {
label = new JLabel("");
centerPanel.add(label);
} else {
button = new JButton();
button.addActionListener(this);
centerPanel.add(button);
image = createImage(new FilteredImageSource(source.getSource(),
new CropImageFilter(j*width/3, i*height/4, (width/3)+1, height/4)));
button.setIcon(new ImageIcon(image));
}
}
}


Đoạn mã này tạo ra 11 nút nhấn (để nhận sự kiện nhất và di chuyển hình) và 1 nhãn (ô trống không có hình). Sau đó ta cắt hình lớn ra thành 12 phần và đặt vào 11 button (1 hình bị lược bỏ theo đúng như nguyên mẫu trò chơi).

Mã:

int labelX = label.getX();
int labelY = label.getY();
int buttonX = button.getX();
int buttonY = button.getY();


Chúng ta lấy tọa độ của nút được nhấn và tọa độ của label, những cặp tọa độ x, y này rất quan trọng với logic của trò chơi.

Mã:

int buttonPosX = buttonX / size.width;
int buttonPosY = buttonY / size.height;
int buttonIndex = pos[buttonPosY][buttonPosX];


Bây giờ chúng ta đã có được vị trí của nút đc nhấn trong mảng 2 chiều.

Mã:

if (labelX == buttonX && (labelY - buttonY) == size.height ) {
int labelIndex = buttonIndex + 3;
centerPanel.remove(buttonIndex);
centerPanel.add(label, buttonIndex);
centerPanel.add(button,labelIndex);
centerPanel.validate();
}


Trong trường hợp này, chúng ta nhận khi 1 nút được nhấn và nó ở ngay trên label. Nếu đúng, chúng có cùng x. Nếu nút nhấn bên phải label, thì hàm (labelY - buttonY) == size.height trả về true.


File đính kèm[Hướng dẫn]Viết game Xếp gạch bằng Java


Giới thiệu
Tetris là một trong những trò chơi máy tính phổ biến nhất từng được tạo ra. Trò chơi gốc đã được thiết kế và lập trình bởi một lập trình viên Nga Alexey Pajitnov năm 1985. Kể từ đó, Tetris có trên hầu hết mọi nền tảng máy tính trong rất nhiều biến thể. Ngay cả điện thoại di động của tôi có một phiên bản sửa đổi của trò chơi Tetris.
Tetris còn được gọi là gaem xếp gạch hay câu đố dạng xếp khối. Trong trò chơi này, chúng ta có bảy hình dạng khác nhau được gọi là tetrominoes: S, Z, T, L, I, L đối xứng ngược và hình vuông. Mỗi hình dạng được hình thành với bốn hình vuông. Các hình dạng đang rơi xuống theo thời gian. Các đối tượng của trò chơi Tetris có thể di chuyển và xoay hình dạng, để chúng kết hợp với nhau càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta xoay sở tạo thành được một hàng, hàng đó bị phá hủy và chúng ta ghi điểm. Tetris cứ được chơi mãi cho đến khi chúng ta thoát hoặc thua.

[Image: tetrominoes.png]


Chúng ta không dùng hình ảnh cho trò chơi Tetris, chúng ta sử dụng API trong Swing để vẽ các tetrominoes. Đằng sau mỗi trò chơi, hình thành mô hình toán học. Vì vậy, nó được gọi là Tetris.
Một số ý tưởng của trò chơi.
* Chúng ta sử dụng một lớp Timer để tạo ra chu kỳ trò chơi.
* Các tetrominoes được vẽ lên (không dùng Image để tránh làm tăng dung lượng game, thích hợp cho các hệ máy di động).
* Các hình di chuyển tmột hình vuông bằng khối vuông cơ sở(không dùng bằng pixel)
* Một cách toán học thì game khi đang chơi là 1 danh sách các con số (sẽ nói rõ hơn ở phần sau nhưng sẽ hay hơn nếu bạn tự tìm hiểu và tưởng tượng ra ^^).
Tôi đã đơn giản hóa trò chơi một chút, để nó dễ dàng hơn để hiểu. Trò chơi bắt đầu ngay lập tức, sau khi được chạy (lược bỏ màn hình mở đầu). Chúng ta có thể tạm dừng trò chơi bằng cách bấm phím p. Phím Space sẽ thả mảnh Tetris ngay lập tức xuống phía dưới (tăng tốc rơi cực đại). Phím d sẽ thả mảnh xuống một dòng (nó có thể được sử dụng để tăng tốc độ rơi xuống một chút) Các trò chơi. Tốc độ trò chơi là 1 hằng số không đổi, không thể thực hiện tăng tốc. Điểm số là số dòng mà chúng ta đã phá được.
Trò chơi có 3 lớp, được liệt kê ở cuối bài.

Hướng dẫn code lớp Tetris và lớp Shape
Trong lớp Tetris, chúng ta cài đặt các thành phần như vùng hiển thị và trạng thái của trò chơi.

Mã:

board.start();


Hàm start() bắt đầu game ngay lập tức!

Lớp Shape chứa thông tin về một mảnh Tetris được tạo ra bất kỳ.

Mã:

enum Tetrominoes (NoShape, ZShape, SShape, LineShape,
TShape, SquareShape, LShape, MirroredLShape);


Các liệt kê Tetrominoes giữ tất cả bảy dạng Tetris. Cộng với hình dạng đặc biệt gọi là NoShape.

Mã:

public Shape () (
coords = new int [4] [2];
setShape (Tetrominoes.NoShape);
)


Đây là phương thúc khởi tạo của lớp Shape. Các mảng coords giữ tọa độ thực tế của một mảnh Tetris.

Mã:

coordsTable = new int [][][] (
((0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0)),
((0, -1), (0, 0), (-1, 0), (-1, 1)),
((0, -1), (0, 0), (1, 0), (1, 1)),
((0, -1), (0, 0), (0, 1), (0, 2)),
((-1, 0), (0, 0), (1, 0), (0, 1)),
((0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)),
((-1, -1), (0, -1), (0, 0), (0, 1)),
((1, -1), (0, -1), (0, 0), (0, 1))
);


Mảng coordsTable giữ tất cả giá trị có thể có để phối hợp hiển thị của miếng Tetris của chúng ta (cần phải suy nghĩ kỹ chỗ này nha, tương tự như bài toán con mã đi tuần). Đây là một mẫu mà từ đó tất cả các mảnh coordiate lấy giá trị của chúng.

Mã:

for (int i = 0; i <4; i + +) {
for (int j = 0; j <2; + + j) {
coords [i] [j] = coordsTable [shape.ordinal ()] [i] [j];
}
}


Ở đây chúng ta đặt một dãy các giá trị coordiate từ coordsTable đến một mảng coords của một mảnh Tetris. Lưu ý việc sử dụng hàm ordinal(). Trong C ++, kiểu liệt kê mặc định như là một số nguyên. Không giống như trong C++, kiểu liệt kê của Java là hỗ trợ đầy đủ các lớp. Và hàm ordinal() trả về vị trí hiện tại của biến enum trong đối tượng liệt kê.

Các hình ảnh sau đây sẽ giúp hiểu được sự phối hợp các giá trị hơn một chút. Các mảng coords lưu toạ độ của các mảnh Tetris. Ví dụ, các số (0, -1), (0, 0), (1, 0), (1, 1), đại diện cho các kiểu xoay của một hình chữ S. Sơ đồ dưới đây minh hoạ:

[Image: coordinates.png]Mã:

public Shape rotateLeft()
{
if (pieceShape == Tetrominoes.SquareShape)
return this;
Shape result = new Shape();
result.pieceShape = pieceShape;
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
result.setX(i, y(i));
result.setY(i, -x(i));
}
return result;
}


Đoạn mã này xoay các mảnh qua trái. Các hình vuông không phải xoay, đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ đơn giản tra lại tham chiếu đến đối tượng hiện hành. Nhìn vào hình ảnh trước đó sẽ giúp hiểu được chúng xoay thế nào.
Hướng dẫn code cho lớp Board:

Mã:

...
isFallingFinished = false;
isStarted = false;
isPaused = false;
numLinesRemoved = 0;
curX = 0;
curY = 0;
...


Chúng ta khởi tạo một số biến quan trọng. Biến isFallingFinished xác định nếu hình dạng Tetris hoàn thành việc rơi xuống thì sau đó chúng ta cần phải tạo một hình mới. NumLinesRemoved đếm số dòng chúng ta đã loại bỏ (ăn điểm) cho đến nay. curX và curY xác định vị trí thực tế của hình Tetris đang rơi.

Mã:

setFocusable (true);


Chúng ta dứt khoát phải gọi phương thức setFocusable() để phần hiển thị của chúng ta có thể nhận được các phím nhấn.

Mã:

timer = new Timer (400, this);
timer.start ();


Đối tượng Timer thực hiện một hoặc nhiều sự kiện sau khi một thời gian trễ chỉ định (Interval). Trong trường hợp của chúng ta, là gọi phương thức actionPerformed() mỗi 400 ms.

Mã:

public void actionPerformed (ActionEvent e) {
if (isFallingFinished) {
isFallingFinished = false;
newPiece ();
} else {
oneLineDown ();
}
}


Hàm actionPerformed() kiểm tra nếu việc rơi xuống đã hoàn tất. Nếu đúng, một mảnh mới sẽ được tạo ra. Nếu không, những mảnh Tetris rơi xuống một dòng.

Bên trong hàm paint(), chúng ta vẽ ra tất cả các đối tượng ở trên bảng hiển thị (về sau sẽ gọi là board).

Mã:

for (int i = 0; i <boardheight; i="" +="" +)="" {<br="">     for (int j = 0; j <boardwidth; +="" j)="" {<br="">         Tetrominoes shape = shapeAt (j, BoardHeight - i - 1);
if (shape! = Tetrominoes.NoShape)
drawSquare (g, 0 + j * squareWidth (),
boardTop + i * squareHeight (), shape);
}
}


Trong bước đầu tiên chúng ta vẽ tất cả các hình dạng, hay những phần còn sót lại của 1 hình dạng đã rơi xuống tới dưới cùng. Tất cả các khối vuông đã được ghi nhớ trong mảng board. Chúng ta truy cập nó bằng cách sử dụng shapeAt().

Mã:

if (curPiece.getShape () = Tetrominoes.NoShape!) {
for (int i = 0; i <4; i + +) {
int x = curX + curPiece.x (i);
int y = curY - curPiece.y (i);
drawSquare (g, 0 + x * squareWidth (),
boardTop + (BoardHeight - y - 1) * squareHeight (),
curPiece.getShape ());
}
}


Trong bước thứ hai, chúng ta vẽ mảnh thực sự đang rơi.

Mã:

private void dropDown()
{
int newY = curY;
while (newY > 0) {
if (!tryMove(curPiece, curX, newY - 1))
break;
--newY;
}
pieceDropped();
}


Nếu chúng ta bấm phím Space, mảnh rơi ngay xuống dưới. Chúng ta chỉ đơn giản là cố gắng thả 1 mảnh xuống từng dòng cho đến khi nó đạt đến đáy hoặc trên một mảnh Tetris trước đó.

Mã:

private void clearBoard ()
{
for (int i = 0; i          board [i] = Tetrominoes.NoShape;
}


Hàm clearBoard() lấp đầy board bằng những hình NoShapes. Việc này sau đó được sử dụng để phát hiện va chạm.

Mã:

private void pieceDropped ()
{
for (int i = 0; i <4; i + +) {
int x = curX + curPiece.x (i);
int y = curY - curPiece.y (i);
board [(y * BoardWidth) + x] = curPiece.getShape ();
}
removeFullLines ();
if (! isFallingFinished)
newPiece ();
}


Hàm pieceDropped() đặt các mảnh rơi vào mảng board. Một lần nữa, board lưu giữ tất cả các khối vuông của mảnh và những phần còn sót lại của những mảnh đã rơi xuống trước đó. Khi đã hoàn tất rơi xuống, đó là thời gian để kiểm tra, nếu chúng ta có thể loại bỏ một số đường thẳng trên board. Đây là công việc của hàm removeFullLines (). Sau đó, chúng ta tạo ra một mảnh mới. Chính xác hơn, chúng ta cố gắng tạo ra một mảnh mới.

Mã:

private void newPiece ()
{
curPiece.setRandomShape ();
curX = BoardWidth / 2 + 1;
curY = BoardHeight - 1 + curPiece.minY ();
if (tryMove (curPiece, curX, curY!)) {
curPiece.setShape (Tetrominoes.NoShape);
timer.stop ();
isStarted = false;
statusbar.setText ( "Game over");
}
}


Hàm newPiece() tạo ra một mảnh Tetris mới. Các mảnh được tạo hình ngẫu nhiên dựa trên những hình cơ bản. Sau đó chúng ta tính toán curX ban đầu và curY. Nếu chúng ta không thể di chuyển đến vị trí ban đầu, trò chơi kết thúc. Giờ được ngừng lại. Chúng ta đặt lại chuỗi trên thanh statusbar.

Mã:

private boolean tryMove (Shape newPiece, int newX, int newY)
{
for (int i = 0; i <4; i + +) {
int x = newX + newPiece.x (i);
int y = newY - newPiece.y (i);
if (x <0 | | x> = BoardWidth | | y <0 | | y> = BoardHeight)
return false;
if (shapeAt (x, y) = Tetrominoes.NoShape!)
return false;
}
curPiece = newPiece;
curX = newX;
curY = newY;
repaint ();
return true;
}


Hàm tryMove () cố gắng di chuyển các mảnh Tetris. Trả về false, nếu nó đụng biên của board hay những mảnh đã rơi xuống trước đó.

Mã:

for (int i = BoardHeight - 1; i> = 0; - i) {
boolean lineIsFull = true;
for (int j = 0; j <boardwidth; +="" j)="" {<br="">         if (shapeAt (j, i) == Tetrominoes.NoShape) (
lineIsFull = false;
break;
}
}
if (lineIsFull) {
++numFullLines;
for (int k = i; k < BoardHeight - 1; ++k) {
for (int j = 0; j < BoardWidth; ++j)
board [(k * BoardWidth) + j] = shapeAt (j, k + 1);
}
}
}


Bên trong hàm removeFullLines (), chúng ta kiểm tra nếu có bất kỳ hàng nào đủ điều kiện để ghi điểm trong số tất cả các hàng của board. Nếu có ít nhất một dòng đầy đủ, nó được loại bỏ. Sau khi tìm thấy một dòng đầy đủ, chúng ta tăng biến đếm. Chúng tôi di chuyển tất cả các dòng ở trên dòng đó xuóng một dòng. Bằng cách này chúng ta tiêu diệt 1 dòng đầy đủ.

Mỗi mảnh Tetris có bốn hình vuông. Mỗi ô vuông được vẽ bằng hàm drawSquare (). Mỗi mảnh Tetris có màu sắc khác nhau.

Mã:

g.setColor (color.brighter ());
g.drawLine (x, y + squareHeight () - 1, x, y);
g.drawLine (x, y, x + squareWidth () - 1, y);


Bên trái và trên của một hình vuông được vẽ ra với một màu sáng hơn. Tương tự, phía dưới và bên phải được vẽ ra với các màu sắc tối hơn. Điều này mô phỏng một cạnh 3D.

Chúng ta điều khiển game với bàn phím. Các cơ chế kiểm soát được thực hiện với một KeyAdapter. Đây là một lớp bên trong đó sẽ nạp chồng hàm keyPressed().

Mã:

case KeyEvent.VK_RIGHT:
tryMove (curPiece, curX + 1, curY);
break;


Nếu chúng ta nhấn phím mũi tên trái, chúng ta sẽ cố gắng để di chuyển các mảnh rơi xuống một khối vuông bên trái.

[Image: tetris.png]


=================================================
Như vậy, còn những phần như combo, hiển thị trước mảnh tiếp theo, ghi điểm hay thêm các mảnh mới là do bạn quyết định! Hãy thử đi!
Do lỗi chuyển dữ liệu nên diễn đàn đã mất source bản gốc, hiện tại chỉ có bản đã upgrade của mình, nếu bạn nào quan tâm thì down về dùng thử (có thể có lỗi ngớ ngẩn nào đó ^^)
Dịch: ShinFile đính kèm
[Hướng dẫn]Viết game Phá gạch bằn Java


Giới thiệu
Breakout là một trò chơi arcade ban đầu được phát triển bởi công ty Atari Inc. thành lập năm 1976. Trong trò chơi này, người chơi di chuyển một thanh trượt trên màn hình và đánh trả lại một quả bóng. Mục tiêu là để tiêu diệt các viên gạch ở trên cùng của cửa sổ.
Trong trò chơi của chúng ta, chúng ta có một thanh trược, bóng và 30 viên gạch. Chúng ta cần hình ảnh cho một quả bóng, thanh trượt và gạch (có lẽ bạn cần phải tự chuẩn bị). Chúng ta dùng một Timer để tạo ra một chu trình trò chơi. Chúng tôi không làm việc với góc, chúng tôi chỉ cần thay đổi hướng: trên, dưới, trái và phải. Tôi đã lấy cảm hứng từ trò chơi pybreakout. Nó được phát triển trong thư viện PyGame của Nathan Dawson.
Trò chơi được cố ý làm cho đơn giản (việc phúc tạp nó lên là của chúng ta :biggrin
Cười mỉm

. Không có tiền thưởng, cấp độ, điểm số. Vì vậy, mà nó được dễ dàng hơn để hiểu.
Trò chơi này bao gồm bảy tập tin: 6 lớp và 1 giao diện.

Hướng dẫn code
Đầu tiên là giao diện Common chứa những hằng chung nhất.
Sau đó là lớp Sprite là một lớp cơ sở cho tất cả các đối tượng. Chúng tôi đặt ở đây tất cả các hàm và các biến có ở bóng, gạch và thanh trượt như getImage() hoặc getX().
Lớp Brick dành cho các viên gạch, chú ý, biến destroyed để đánh dấu trạng thái của viên gạch.
Lớp Ball để hiển thị và tương tác với bóng. Hàm move() dùng để di chuyển bóng, khi nó đụng vào đối tượng khác thì sẽ tự tính toán hướng dội lại ngay lập tức.
Tiếp theo là lớp Paddle dành cho thanh trượt, nó đóng gói đối tượng thanh trượt trong trò Breakout. Thanh trượt này được kiểm soát bằng các phím mũi tên trái và phải. Bằng cách bắt sự kiện khi người dùng nhấn phím mũi tên, chúng tôi đặt biến điều hướng. Bằng cách bắt sự kiện khi thả phím mũi tên, chúng tôi đặt biến dx = 0. Bằng cách này thanh trượt ngừng di chuyển.
Như thông lệ, đây là lớp Board. Hàm gameInit() khởi tạo 1 bóng, 1 thanh trượt và 30 viên gạch. Trong khi trò chơi diễn ra, hàm paint sẽ liên tục update và vẽ các đối tượng lên màn hình. Lớp ScheduleTask nhảy mỗi 10 ms. Trong khi hàm chạy, chúng ta di chuyển bóng và thanh trượt này. Chúng tôi kiểm tra sự va chạm nếu có và chúng ta repaint(). Chúng ta kiểm tra liên tục xem có bao nhiêu viên gạch đã bị phá hủy, nếu hết 30 viên, ta thắng, nếu bóng đụng phía dưới, ta thua. Hàm autoMove() được gọi trong mỗi chu kỳ của trò chơi để di chuyển bóng trên màn hình. Nếu nó đụng các biên thì sẽ thay đổi hướng bóng.
Và cuối cùng, lớp chính của trò chơi - Breakout.

[Image: breakout.png]


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đây ta có thể viết các hàm up level lên, cho số gạch tăng dần, hay thay đổi tốc độ di chuyển của bóng, thêm phần tính điểm...nói chung, làm thề nào là tùy thuộc vào bạn, đừng gọi đây là thành phẩm, vì nó chỉ là gợi ý cho game bạn thôi.
Ngoài các lớp dùng trong game, còn có 3 hình với kích thước chuẩn để bạn sử dụng trong game của mình, nếu muốn có thể thay đổi lại theo ý thích 
Biggrin

 chỉ cần import vào project là xong.
Dịch: ShinFile đính kèm
 [Hướng dẫn]Viết một số game bằng Java


Giới thiệu
Là một trò chơi cổ điển, được viết ra từ 1980 bởi Hiỏyuki Imabayashi. Sokoban nghĩa là người giữ chuồng ngựa (Bật mã ôn chắc 
Cười nhe răng

) trong tiếng Nhật. Người chơi đẩy các khối hộp vào 1 khu vực đã định trong 1 mê cung nào đó.
Source game được đính kèm ở cuối bài, sau đây là phần hướng dẫn.

Hướng dẫn
Chúng ta điều khiển player (sokoban) bằng các phím mũi tên, phím R dùng để khởi động lại. Khi tất cả hộp đều đc xếp vào khu vực đích, trò chơi hoàn thành. Khi đó chúng ta chỉ đơn giản vẽ ra chuỗi "Completed" ở góc trên bên trái của cửa sổ.
Trò chơi này đã được đơn giản hoá rất nhiều, chỉ chứa những chức năng chính, để chúng ta có thể dễ dàng làm quen và nâng cấp lên với nhiều chức năng khác. Ở đây chỉ có 1 level duy nhất.

Mã:

private final int OFFSET = 30;
private final int SPACE = 20;
private final int LEFT_COLLISION = 1;
private final int RIGHT_COLLISION = 2;
private final int TOP_COLLISION = 3;
private final int BOTTOM_COLLISION = 4;


Các hình ảnh trong chương trình đều có kích cỡ 20x20, được thể hiện bằng hằng SPACE. Hằng OFSET là khoảng cách giữa lề của sổ và không gian game. Có 4 loại va chạm được thể hiện bằng các hằng còn lại.

Mã:

private ArrayList walls = new ArrayList();
private ArrayList baggs = new ArrayList();
private ArrayList areas = new ArrayList();


Tường, hộp và khu vực hoàn thành là những đối tượng đặc biệt trong game.

Mã:

private String level =
"    ######\n"
+ "    ##   #\n"
+ "    ##$  #\n"
+ "  ####  $##\n"
+ "  ##  $ $ #\n"
+ "#### # ## #   ######\n"
+ "##   # ## #####  ..#\n"
+ "## $  $          ..#\n"
+ "###### ### #@##  ..#\n"
+ "    ##     #########\n"
+ "    ########\n";


Có lẽ không cần giải thích cũng có thể hiểu được đây là gì. Trừ khoảng trắng ra thì còn lại 5 loại ký tự khác nhau:
- ( # ): tường
- ( $ ): hộp
- ( . ): khu vực hoàn thành (địa điểm hoàn thành nếu nằm rải rác)
- ( @ ): người chơi (sokoban)
- ( \n ): bắt đầu 1 dòng mới trong bản đồ

Mã:

public final void initWorld() {
int x = OFFSET;
int y = OFFSET;
...


Hàm initWorld() khởi tạo thế giới của game, nó sẽ đọc chuỗi bản đồ phía trên và lấp đầy các đối tượng đặc biệt.

Mã:

} else if (item == '$') {
b = new Baggage(x, y);
baggs.add(b);
x += SPACE;


Trong trường hợp $, chúng ta tạo ra các hộp, đối tượng này sẽ được thêm vào danh sách hộp, biến x được tăng lên theo sau đó.

Mã:

public void buildWorld(Graphics g) {
...


Hàm buildWorld() vẽ trò chơi lên cửa sổ.

Mã:

ArrayList world = new ArrayList();
world.addAll(walls);
world.addAll(areas);
world.addAll(baggs);
world.add(soko);


Chúng ta tạo ra các đối tượng trong thề giới trò chơi vừa được vẽ lên.

Mã:

for (int i = 0; i < world.size(); i++) {
Actor item = (Actor) world.get(i);
if ((item instanceof Player)
|| (item instanceof Baggage)) {
g.drawImage(item.getImage(), item.x(), item.y(), this);
} else {
g.drawImage(item.getImage(), item.x(), item.y(), this);
}
...


Ta sẽ đi dọc theo bản đồ, và vẽ lên từng đối tượng.

Mã:

if (completed) {
g.setColor(new Color(0, 0, 0));
g.drawString("Completed", 25, 20);
}


Nếu cấp độ hoàn thành, chúng ta vẽ “Completed” ở góc trên bên trái cửa sổ.

Mã:

if (key == KeyEvent.VK_LEFT) {
if (checkWallCollision(soko,
LEFT_COLLISION)) {
return;
}
if (checkBagCollision(LEFT_COLLISION)) {
return;
}
soko.move(-SPACE, 0);
...


Trong hàm keyPressed(), chúng ta sẽ kiểm tra các phím được nhấn, điều khiển đối tượng sokoban với các phím mũi tên, nếu không ‘chạm’ tường hay hộp, thì sokoban sẽ dịch chuyển về hướng được nhấn.

Mã:

} else if (key == KeyEvent.VK_R) {
restartLevel();
}


Khởi động lại game khi R được nhấn.

Mã:

if (type == LEFT_COLLISION) {
for (int i = 0; i < walls.size(); i++) {
Wall wall = (Wall) walls.get(i);
if (actor.isLeftCollision(wall)) {
return true;
}
}
return false;
...


Hàm checkWallCollision() được tạo ra để bảo đảm sokoban và hộp ko vượt qua tường được. Có 4 loại va chạm cần được test, ở trên chỉ là test bên trái.

Mã:

private boolean checkBagCollision(int type) {}


Rắc rối hơn chút, hàm checkBagCollision kiểm tra va chạm và chỉ khi nó đụng vào sokoban thì mới di chuyển, và phải không được chạm vào tường hay hộp khác, sau khi hộp được di chuyển thì ta lại kiểm tra xem game đã hoàn hành chưa bằng hàm isCompleted().

Mã:

for (int i = 0; i < num; i++) {
Baggage bag = (Baggage) baggs.get(i);
for (int j = 0; j < num; j++) {
Area area = (Area) areas.get(j);
if (bag.x() == area.x()
&& bag.y() == area.y()) {
compl += 1;
}
}
}


isCompleted() kiểm tra đã hoàn thành game hay chưa. Chúng ta lấy số lượng hộp rồi kiểm tra toạ độ từng hộp với các toạ độ đích.

Mã:

if (compl == num) {
completed = true;
repaint();
}


Kiểm tra biến compl và num để xác định game hoàn thành hay chưa.

Mã:

public void restartLevel() {
areas.clear();
baggs.clear();
walls.clear();
initWorld();
if (completed) {
completed = false;
}
}


Nếu di chuyển sai thì cần phải reset lại game. Chúng ta xoá tất cả đối tượng trong list và khởi tạo lại từ đầu, kể cả các biến.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lớp Actor: lớp cơ bản cho các đối tượng có trong game, đóng gói những chức năng cơ bản của 1 đối tượng.

Mã:

public boolean isLeftCollision(Actor actor) {
if (((this.x() - SPACE) == actor.x()) &&
(this.y() == actor.y())) {
return true;
} else {
return false;
}
}


Hàm này kiểm tra xem object này có va chạm với object khác ở bên trái nó không.

Lớp Wall: kế thừa từ lớp Actor, trong quá trình khởi tạo, nó sẽ vẽ ra hình bức tường từ tập tin hệ thống.
Lớp Player: lớp khởi tạo đối tượng sokoban.

Mã:

public void move(int x, int y) {
int nx = this.x() + x;
int ny = this.y() + y;
this.setX(nx);
this.setY(ny);
}


Lớp này có hàm move() dùng để di chuyển trong game.

Lớp Baggage: có thể di chuyển được nên cũng có hàm move().
Lớp Area: khu vực mà chúng ta sẽ đặt các hộp vào.
Lớp Sokoban: lớp chứa hàm main() của chương trình.
Game sau khi hoàn thành (minh hoạ)

[Image: sokoban.png]


Dịch: Shin


File đính kèm


Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Khi buon ban nen lam gi???


 

Hôm nay thấy buồn và chán quá nên tìm trên google thấy những việc làm khi buồn thì chúng ta nên làm .hi.mọi người đọc rùi cho ý kiến nha.Sau đây là một số cách để hết buồn:

1.Thường thường đàn ông buồn thì hay đi uống rượu cho thật say rồi về đi ngủ -- không chịu đối diện với nỗi buồn
Thế còn đàn bà con gái mà buồn thì hay giam mình vào những chỗ yên tĩnh, hoặc chỉ có một mình-- chìm đắm trong nỗi buồn.
Nếu bạn đang có tâm trạng buồn thì theo tôi bạn hãy đối diện với nỗi buồn bằng cách:
- tìm ra lý do làm bạn buồn:
-- với lý do đó thì có nhất thiết phải suy nghĩ nhiều đến buồn không?
--nếu thực sự lý do đó làm bạn buồn thì bạn phải mau chóng khắc phục lý do đó ngay
=>Khắc phục bằng cách nào?
-- lập ra kế hoạch cần phải làm gì
---buồn vu vơ thì chỉ cần thay đổi không khí là xong
--- buồn vì các mối quan hệ xã hội thì xem lại thái độ của mình
--- buồn về tình cảm thì cần xem lại bản thân đã đúng mực chưa?
--- buồn về tình yêu thì xem lại mình đã thực sự yêu chưa? vì khi yêu thực sự thi người ta dễ tha thứ cho nhau hơn.
=>Hành động như thế nào?
-- ngay lập tức vạch ra những việc cần làm ngay và giải quyết triệt để tránh gây hậu quả nghiêm trọng
--không nên để thời gian chết trong suy nghĩ, tức là phải tập trung nghĩ sâu và có hướng ngay, không được khất lại
--làm xong rồi không được ân hận.


2.Nếu bạn không rơi vào tâm trạng " tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", thì tui nghĩ ban sẽ có nhiều việc để làm khi buồn đấy. Nào chúng ta bắt đầu bạn nhé.

Nếu như khi ban :
- BUỒN ......... NGỦ : Nên làm một giấc cho tới khi nào hết buồn mới thôi.
- BUỒN ........ .TÌNH: nên ca bài " hát với dòng sông" bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy.
- BUỒN ........... BỰC : Nên làm đỡ một ly nước mát vậy.
- BUỒN ........... MIỆNG: Nên tìm đến người khắc khẩu vời minh nhất để tranh luận.
- BUỒN ......CHÂN TAY : Nên thử làm người " giỏi giang việc nước, đảm đang việc nhà" xem sao.
- BUỒN ......... VU VƠ : ta làm thơ vay.
- Sẽ còn Buồn và Buồn : Bạn hãy tiếp tục tìm kiếm đi, rồi bạn sẽ thấy rất BUỒN .......... CƯỜI cho ma xem


3.Khi buồn bạn làm gì?

Thì.... bạn hãy làm một việc gì đó, những việc mà bình thường bạn vẫn làm.


-Đi dạo chơi chẳng hạn. Hít thở không khí trong lành, tận hưởng một đêm thoải mái sẽ khiến bạn bớt cảm thấy căng thẳng.

-Ăn uống: Nhất là con gái, khi gặp chuyện, nhiều bạn thường thích ăn những món ăn vặt linh tinh: chè, quẩy nóng, bánh bao chiên, sinh tố, sữa chua thập cẩm, caramen... Món ăn ngon và việc “tiêu diệt” hết chỗ đồ ăn mà bạn gọi sẽ giúp bạn bình tĩnh lại.:bia:

-Buồn thì đi ngủ: Bạn đừng vội chê cười khi thấy có những người hễ buồn chán là đi ngủ. Không phải là họ trốn chạy nỗi buồn trong những giấc mơ đâu, chỉ đơn giản là trí óc của họ cần được nghỉ ngơi. Một giấc ngủ sâu (mặc dù rất khó để ngủ ngon vì bạn đang có tâm trạng) sẽ giúp bạn thư giãn đầu óc.

-Bạn cũng có thể đọc sách, chơi với **** cưng, mèo cưng nhà bạn,... hãy để tâm trí bận rộn với hàng đống công việc. Ít nhất bạn sẽ quên đi vấn đề của mình được một lúc, đợi đến lúc tỉnh táo hơn để suy nghĩ.

-Chia sẻ:Tại sao không chia sẻ chuyện của mình với bạn bè? Một cái ôm và một ánh mắt cảm thông có thể giúp bạn lấy lại tinh thần.

-Viết nhật ký, viết blog. Một mình chịu đựng nỗi buồn bao giờ cũng khó khăn hơn là chia sẻ bớt gánh nặng của mình cùng những trang nhật ký. Nhật ký chỉ biết lắng nghe mà không thể làm phiền bạn bằng những câu hỏi hay lời trách cứ.

Nếu không muốn chia sẽ
... bạn hãy làm những gì bạn muốn. Hãy ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn, để trái tim được thỏa sức đau khổ. Bạn cứ việc khóc nếu bạn cảm thấy muốn khóc nhưng bạn hãy tự nhủ như nàng Scarlet trong “Cuốn theo chiều gió” tự nhủ mỗi khi gặp vấn đề: Xét cho cùng mai là một ngày mới.


4.Cuộc sống không chỉ toàn hoa hồng. Có những lúc bạn cảm thấy thật sự chán nản và thất vọng, đó là khi công việc của bạn tồi tệ nhất, khi bạn không còn một xu dính túi hay khi bạn cãi vã với người yêu. Thế nhưng đôi khi bí quyết để vượt qua thời khắc khó khăn đó lại là những việc làm hết sức bình thường.

-Tập thể dục

Tập thể dục sẽ làm tăng nhịp tim, đồng thời tăng lượng serotorin (hormone giúp bạn cảm thấy vui vẻ). Vì thế, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá hơn.

Có đôi khi cuộc sống không chỉ toàn hoa hồng

-Alo cho một người bạn

Bạn không cần phải luôn luôn chịu đựng trong im lặng- một giọng ân cần ở đầu kia điện thoại có thể an ủi bạn rất nhiều.

-Ăn một cái gì đó

Một chiếc bánh ngọt, một cốc trà hay một ít hoa quả có thể giúp bạn cảm thấy khá hơn ngay lập tức.

-Đọc sách

Một câu truyện hay là liều thuốc lý tưởng đưa sự chú ý của bạn ra khỏi những rắc rối của chính mình. Có thể mượn sách của bạn bè hay tìm trong thư viện- và nhớ đừng đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó nhé!

-Hòa mình với thiên nhiên

Leo núi, tắm biển, đi dạo trong một khu rừng gần đó - hay chỉ loanh quanh một cồn cát nhỏ ( tùy theo nơi bạn sống) là những việc đó có thể làm bạn phấn chấn hơn.

-Dành thời gian bên người bạn yêu quý

Không gì tuyệt bằng được ở bên một người yêu quý và quan tâm đến bạn. Hãy chia sẻ với người đó vấn đề của bạn, nhưng hãy nhớ nói cả các chủ đề khác nữa.

-Mua cho mình cái gì đó

Không cần phải mất một khoản tiền lớn, chỉ cần một quyển tạp chí hay một thỏi sô cô la có thể tạo nên điều kỳ diệu. Hãy chiều bạn thân một chút !

-Hẹn gặp người “cố vấn “của bạn

=>Hãy lạc quan lên cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp

Chỉ cần hẹn gặp đã làm bạn cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Hãy nói chuyện với những người có kinh nghiệm và đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống hoặc gọi cho dịch vụ tư vấn, ở đó có những tư vấn viên được đào tạo thường trực 24 giờ một ngày.

-Ngủ một chút

Thường thì chỉ cần một giấc ngủ ngắn đã có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn rồi. Khi bạn gặp rắc rối, bạn sẽ khó ngủ đủ giấc, vì thế, hãy thử ôm lấy cái gối của bạn.

-Khóc thật to
Không có gì xua tan đau buồn hữu hiệu bằng khóc thật to. Đừng cố nhịn làm gì, nó chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Các từ nói về tính cách con người

Các từ nói về tính cách con người
Người ta thường nói về nhiều về tính cách con người, nhưng mấy ai biết hết những tính cách đó qua tiếng Anh.


aggressive: hung hăng; xông xáo( )

ambitious: có nhiều tham vọng 

cautious: thận trọng, cẩn thận

careful: cẩn thận

cheerful/amusing: vui vẻ

clever: khéo léo

tacful: khéo xử, lịch thiệp

competitive: cạnh tranh, đua tranh

confident: tự tin

creative: sáng tạo

dependable: đáng tin cậy

dumb: không có tiếng nói

enthusiastic: hăng hái, nhiệt tình

easy-going: dễ tính

extroverted: hướng ngoại

faithful: chung thuỷ

introverted: hướng nội

generous: rộng lượng

gentle: nhẹ nhàng

humorous: hài hước

honest: trung thực

imaginative: giàu trí tưởng tượng

intelligent: thông minh(smart)

  

kind: tử tế

loyal: trung thành

observant: tinh ý

optimistic: lạc quan

patient: kiên nhẫn

pessimistic: bi quan

polite: lịch sự

outgoing: hướng ngoại, thân thiện(sociable, friendly)

open-minded: khoáng đạt

quite: ít nói

rational: có lý trí, có chừng mực

reckless: hấp tấp

sincere: thành thật, chân thật

stubborn: bướng bỉnh(as stubborn as a mule)

talkative: lắm mồm

understanding: hiểu biết(an understanding man)

wise: thông thái, uyên bác(a wise man)

lazy: lười biếng

hot-temper: nóng tính

bad-temper: khó chơi

selfish: ích kỷ

mean: keo kiệt

cold: lạnh lùng

silly/stupid: ngu ngốc, ngốc nghếch

srazy: điên cuồng (mang tính tích cực)

mad: điên, khùng

aggressive: xấu bụng

unkind: xấu bụng, không tốt

unpleasant: khó chịu

cruel: độc ác

120 tính từ quan trọng mô tả người 1. Tall: Cao

2. Short: Thấp

3. Big: To, béo

4. Fat: Mập, béo

5. Thin: Gầy, ốm

6. Clever: Thông minh

7. Intelligent: Thông minh

8. Stupid: Đần độn

9. Dull: Đần độn

10. Dexterous: Khéo léo

11. Clumsy: Vụng về

12. Hard-working: Chăm chỉ

13. Diligent: Chăm chỉ

14. Lazy: Lười biếng

15. Active: Tích cực

16. Potive: Tiêu cực

17. Good: Tốt

18. Bad: Xấu, tồi

19. Kind: Tử tế

20. Unmerciful: Nhẫn tâm

21. Blackguardly: Đểu cáng, đê tiện

22. Nice: Tốt, xinh

23. Glad: Vui mừng, sung sướng

24. Bored: Buồn chán

25. Beautiful: Đẹp

26. Pretty: Xinh, đẹp

27. Ugly: Xấu xí

28. Graceful: Duyên dáng

29. Unlucky: Vô duyên

30. Cute: Dễ thương, xinh xắn
31. Bad-looking: Xấu

32. Love: Yêu thương

33. Hate: Ghét bỏ

34. Strong: Khoẻ mạnh

35. Weak: Ốm yếu

36. Full: No

37. Hungry: Đói

38. Thirsty: Khát

39. Naive: Ngây thơ

40. Alert: Cảnh giác

41. Keep awake: Tỉnh táo

42. Sleepy: Buồn ngủ

43. Joyful: Vui sướng

44. Angry, mad: Tức giận

45. Young: Trẻ

46. Old: Già

47. Healthy, well: Khoẻ mạnh

48. Sick: ốm

49. Polite: Lịch sự

50. Impolite: Bất lịch sự

51. Careful: Cẩn thận

52. Careless: Bất cẩn

53. Generous: Rộng rãi, rộng lượng

54. Mean: Hèn, bần tiện

55. Brave: Dũng cảm

56. Afraid: Sợ hãi

57. Courage: Gan dạ, dũng cảm

58. Scared: Lo sợ

59. Pleasant: Dễ chịu

60. Unpleasant: Khó chịu
61. Frank: Thành thật

62. Trickly: Xảo quyệt, dối trá

63. Cheerful: Vui vẻ

64. Sad: Buồn sầu

65. Liberal: Phóng khoáng, rộng rãi, hào phóng

66. Selfish: Ích kỷ

67. Comfortable: Thoải mái

68. Inconvenience: Phiền toái, khó chịu

69. Convenience: Thoải mái,

70. Worried: Lo lắng

71. Merry: Sảng khoái

72. Tired: Mệt mỏi

73. Easy-going: Dễ tính

74. Difficult to please: Khó tính

75. Fresh: Tươi tỉnh

76. Exhausted: Kiệt sức

77. Gentle: Nhẹ nhàng

78. Calm down: Bình tĩnh

79. Hot: Nóng nảy

80. Openheard, openness: Cởi mở

81. Secretive: Kín đáo

82. Passionate: Sôi nổi

83. Timid: Rụt rè, bẽn lẽn

84. Sheepish: e thẹn, xấu hổ

85. Shammeless: Trâng tráo

86. Shy: Xấu hổ

87. Composed: Điềm đạm

88. Cold: Lạnh lùng

89. Happy: Hạnh phúc

90. Unhappy: Bất hạnh
91. Hurt: Bị xúc phạm, tổn thương, đau khổ

92. Lucky: May mắn

93. Unlucky: Bất hạnh

94. Rich: Giàu có

95. Poor: Nghèo khổ

96. Smart: Lanh lợi

97. Uneducated: Ngu dốt

98. Sincere: Chân thực

99. Deceptive: Dối trá, lừa lọc

100. Patient: Kiên nhẫn

101. Impatient: Không kiên nhẫn

102. Dumb: Câm

103. Deaf: Điếc

104. Blind: Mù

105. Honest: Thật thà. Trung thực

106. Dishonest: Bất lương, không thật thà

107. Fair: Công bằng

108. Unpair: Bất công

109. Glad: Vui mừng

110. Upset: Bực mình

111. Wealthy: Giàu có

112. Broke: Túng bấn

113. Friendly: Thân thiện

114. Unfriendly: Khó gần

115. Hospitality: Hiếu khách

116. Discourteous: Khiếm nhã, bất lịch sự

117. Lovely: Dễ thương, đáng yêu

118. Unlovely: Khó, ưa không hấp dẫn

119. Truthful: Trung thực

120. Cheat: Lừa đảo
Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

10 điều người đàn ông mong đợi ở phụ nữ!!!!

Dưới đây là 10 điều người đàn ông mong đợi khi tìm kiếm hạnh phúc. Bạn có thể nhận ra những điều kể ra dưới đây không chỉ đơn thuần là có một khuôn mặt đẹp và thân hình tuyệt mỹ. 

1/ Sức hấp dẫn: Sức hấp dẫn là yếu tố thu hút sự chú ý và chinh phục được trái tim của ta, đôi khi nó còn vượt hơn cả yếu tố khuôn mặt và thân hình đẹp. Và nếu người phụ nữ biết cách phát huy lợi thế này của mình, người đàn ông dễ dàng bị khuất phục. 

2/ Một thân hình đẹp: Chúng ta ngại nói về đều này, thế nhưng khi ta đi dạo trên phố cùng bạn gái, nhiều người trong chúng ta đều muốn cho những người xung quanh thấy cả. Ðây là điều cần biết về nòi giống, mà chất lượng của nó luôn được nhắc đến trước tiên là hình vóc con người. Ðây chính là yếu tố thứ hai. 

3/ Một khuôn mặt khả ái: Bạn nhận ra rằng bạn mong mỏi được nhìn ngắm khuôn mặt của một người con gái bất kể ngày đêm trong suốt quãng đời còn lại của mình, điều này có nghĩa là bạn đã thật sự yêu rồi đấy. Hãy nhớ rằng, cái đẹp nằm trong mắt người ngắm nó, và chỉ thật sự đẹp khi có cả vẻ đẹp tâm hồn nữa. 

4/ Tính chân thật và lòng tin cậy: Sau một ngày căng thẳng, chúng ta cần một người nào đó để giãi bày tâm sự. Một mối quan hệ tình cảm bền vững nhất khi nó được xây dựng trên lòng tin cậy, sự ngay thẳng và chân thật. Nếu làm khác đi cũng giống như ta xây nhà trên cát vậy. 

5/ Sự tôn trọng: Ít nhất điều mà người đàn ông không trông đợi là người phụ nữ không tin tưởng, đối xử và xem ta như một tên ngốc. Ðối với đàn ông, không có gì sai khi cho rằng chúng ta tự đắc và dễ bị tổn thương khi bị phê phán. Thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng, lời phê phán có tính xây dựng của người hiểu ta nhất có thể giúp ta trở thành người đàn ông, người cha, người yêu hoàn hảo hơn. Lần sau, khi người bạn yêu nói chuyện gì đó với bạn, hãy lắng nghe và tiếp nhận vì bạn là đàn ông mà. 

6/ Óc hài hước: Ðây chính là điểm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng ưu tiên cả. Chúng ta làm việc nặng nhọc, chịu nhiều áp lực và ta cần một người phụ nữ sẵn sàng mỉm cười khi cuộc sống gặp khó khăn và làm ta cười khi công việc thất bại. Nào các bạn trẻ, bây giờ tôi muốn biết khi người phụ nữ khiến ta mỉm cười và ta làm họ cười thì điểm nào thú vị hơn. Có được khả năng làm phụ nữ cười thì xoa dịu cái tôi của ta, nhưng nở được nụ cười trên môi lại là một liều thuốc bổ nhất mà ta có thể tìm được đấy. 

Phụ nữ luôn xếp óc hài hước là nét tiêu biểu mà họ thích nhất ở phái nam. Một người phụ nữ mà phải khó khăn mới có thể mỉm cười và vui vẻ sẽ là cái gai trong mắt bạn cho đến ngày bạn lìa đời, và tôi nói thật, ngày bạn bị phán quyết sẽ đến sớm hơn ngày của cô ấy đấy. 

7/ Trí thông minh và tính quyết đoán: Hầu hết cánh đàn ông không thích một người phụ nữ quá thông minh, bởi vì họ khó mà chinh phục và thuần hóa được người như thế. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ biết xử sự tinh tế, khéo léo thì đây là một "lực hấp dẫn" đáng kể đối với quý ông. 

8/ Hoài bão và nghị lực: Với người phụ nữ có hai phẩm chất trên, người đàn ông có thể an tâm về con thuyền gia đình luôn đủ sức vượt qua sóng gió cuộc đời, để cập bến hạnh phúc. 

9/ Một trái tim vàng: Nếu bạn sẽ phải đương đầu với những rắc rối với áp lực mạnh, tuýp phụ nữ với trái tim vàng sẽ giúp đỡ bạn, cho bạn tình thương, lòng tin, sự ấm áp và bạn cần tác động để có được tối đa. Phải chắc chắn rằng bạn có thể đền đáp được lòng tốt này, bởi vì mọi việc rồi có thể sẽ kết thúc và rồi cô ấy sẽ ra đi. 

10/ Tình yêu: Vượt lên tất cả, điều mà người đàn ông thật sự cần hơn cả vẫn là tình yêu. Ðiều này trở thành nguồn năng lượng vô biên để người đàn ông trở nên mạnh mẽ, yêu đời, cống hiến và chăm lo hạnh phúc gia đình. ...

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Chọn mua iPhone 3GS cũ

Bên cạnh thị trường iphone 4, 4S vốn rất sôi động, thị trường iphone 3gs dịp năm mới cũng chộn rộn không kém bởi nhiều cửa hàng rao nhập hàng lướt từ Mỹ về, giá tốt. Nhiều người dùng đặc biệt lưu tâm đến thông tin này nhưng cũng không ít “lăn tăn” về nguồn gốc, hàng lướt hay là hàng nhái, hàng dựng, đã qua sửa chữa…
Nếu biết cách chọn hàng, người dùng vẫn có thể mua được hàng tốt, chính hãng với mức giá khá hời. Một số cách chọn hàng sau sẽ là bí quyết giúp bạn sở hữu được chiếc điện thoại như ý một cách nhanh chóng, chắc chắn.
1-Kiểm tra hình thức bên ngoài

Cần kiểm tra vỏ ngoài, màn hình có bị trầy nhiều không. Vỏ zin có chữ in ở mặt sau đều và sắc nét, các góc bo đều. Khe cắm sim phải cùng màu với vỏ, camera liền lạc, ngang bằng với vỏ, nếu bị thụt vào là máy đã thay vỏ. Các vết cắt ở các vị trí ốc, loa, khe sim sắc bén. Đặc biệt, chú ý đến 2 con ốc ở phía dưới cạnh máy có dấu hiệu tháo ra hay chưa. Thường thì sau khi mua máy, các cửa hàng đều dán tem bảo hành của cửa hàng vào vị trí 2 con ốc này. Một mặt để người dùng không dễ dàng tháo máy ra, tránh trường hợp người dùng bung ra làm hư rồi bắt cửa hàng phải bảo hành. Mặt khác cũng để chứng minh là hàng còn zin, chưa có dấu hiệu bung máy ra thay thế, sửa chữa gì.
2- Kiểm tra màn hình, WiFi…

Thử nhập liệu tất cả các chữ bàn phím ảo ở cả màn hình phương ngang, phương dọc để kiểm tra độ nhạy cảm ứng, có điểm chết hay không. Cần xem kỹ màn hình xem đã bị thay chưa, thường thì khi thay màn hình iPhone rất dễ để lại dấu vết, nên nếu quan sát kỹ bạn sẽ phát hiện ra. Thử chụp một ảnh để xem chất lượng ảnh chụp và màu sắc thể hiện trên màn hình. Nêu máy đã bị luộc camera, chất lượng ảnh chụp sẽ rất xấu. Thử bật Wifi và vào web để kiểm tra wifi. Mở 1 file nhạc với âm thanh lớn hết cỡ xem có bị rè không ( bị rè là do thay loa). Cắm sạc và tai nghe vào để đảm bảo các chức năng này hoạt động tốt. Bật tắt nút rung (ở cạnh trái máy) để thử rung.
3-Kiểm tra thông tin của máy

Vào Setting/General/About xem các thông tin như Model, Carrier, Serial Number , IMEI. 2 chữ cái cuối của Model sẽ cho bạn biết máy của thị trường nào LL: Mỹ, ZA: Singapore, ZP: Hong Kong,…(Lưu ý thị trường Mỹ không có bản World chỉ có bản lock). Carrier sẽ cho biết nhà mạng phân phối, ví như AT&T. Vì vậy, nếu người bán nói máy là từ Mỹ về mà các thông tin này lại thể hiện nhà mang khác thì cần cảnh giác không nên mua. Số thứ 3 của Serial Number cho biết năm sản xuất, số thứ 4, thứ 5 là tuần sản xuất. Ví dụ serial …048… có nghĩa là máy sản xuất vào tuần thứ 48 của năm 2010 tức tháng 12/2010.
Có nhiều cửa hàng gom iphone 3gs cũ từ Mỹ về với số lượng lớn. Tuy nhiên, không ít cửa hàng vẫn trà trộn hàng cũ trong nước vào để bán. Đơn cử với phiên bản 8GB, khi tra Carrier, thay vì phải là nhà mạng AT&T và là bản lock thì máy đã được unlock từ thuở nào, phần Carrier lại thể hiện nhà mạng là Viettel. Một số cửa hàng cho khách tháo máy xem mainboard, nhưng cũng có những cửa hàng không cho khách tháo máy. Nếu là hàng dựng, tháo máy xem mainboard là biết ngay.
Vào trang https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do và nhập số Seri vào để kiểm tra thông tin về thời hạn bảo hành. Một số người còn cẩn thận kiểm tra IMEI trên máy và trên khay sim có khớp nhau không. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng vì khay sim dễ bị rơi rớt khi tháo ra bỏ sim vào và được thay bằng sim khác cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể, việc khắc các số IMEI trên khay sim khớp với máy cũng rất dễ thực hiện. Quan trọng là các hoạt động máy tốt, màn hình nhạy, nút home êm ái, nhanh nhạy là được.
4-Kiểm tra nghe gọi, nhắn tin, 3G
iphone 3gs rất dễ dàng unlock nên bản lock hay quốc tế không quan trọng. Nếu là bản lock bạn có thể yêu cầu người bán unlock máy để thử nghe gọi xem có hoạt động tốt không, sóng có ổn định không. Cũng như tiến hành thử lướt net với 3G, đồng thời tranh thủ kiểm tra xem thời lượng pin có bị tụt nhiều sau các phép thử trên hay không. Sau đó, thử cắm sạc để xem máy có nạp điện không?
5-Nên chọn bản nào 8GB 16GB hay 32GB

Thường mọi người thích chọn các phiên bản càng nhiều GB càng tốt. Song ít ai biết một điều, khi ra iPhone 4 xuất hiện, Apple đã ngừng sản xuất 3GS bản 32GB và 16GB và bắt đầu sản xuất bản 8GB. Như vậy, bản iPhone 8GB có thời gian sản xuất tương đương với iPhone 4 và còn khá mới. Thậm chí, tại thời điểm cuối năm 2011, bạn còn có thể mua được 1 số máy sản xuất vào đầu 2011. Điều đó có nghĩa là máy vẫn còn hạn bảo hành chính hãng của Apple. Còn nếu chọn bản 16GB, 32 GB thì máy tương đối cũ. Nói 1 cách dễ hiểu, bạn sẽ khó kiếm một chiếc iphone 3gs 16 hay 32GB kiểu “like new” như chiếc 8GB được. Đó là chưa kể tình trạng bản 16- 32GB ra khá lâu, dễ xuất hiện nhiều hàng dựng, hàng qua sửa chữa… Vì vậy, lời khuyên khá tốt cho người dùng muốn chắc ăn hơn cả là chọn bản 8GB, “vừa ngon vừa rẻ”.