Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2016

Đêm thu Hồ tây

Đêm thu xào xạc gió heo may Một chút sương mờ bảng lảng bay Những mảnh trăng vàng theo sóng v…

Google Docs tạo form khảo sát Online

Dùng Google Docs tạo form khảo sát Online Muốn tạo bảng hỏi làm bảng khảo sát online chúng ta t…

Đêm vắng

Trong đêm vắng, mình tôi ngồi thinh lặng Nữa cuộc đời... được, mất là gì chăng...??? Nào phải…

Ước mơ của cha

Con nhớ lại những ngày xa xưa quá  Tuổi thơ ngây, năm, sáu đã ghi lòng  Những ước mơ Người đã…

Cách tắt quảng cáo của hãng trên tivi

Đã giờ bạn cảm thấy khó chịu, khi tivi nhà mình liên tục phát những đoạn quảng cáo của hãng? Bạn c…

Có biết thu về

Có biết thu về nhớ đến em Gió thu thổi lạnh siết bên thềm Anh ngồi tựa cửa nhìn mây xám Nhớ …

Tìm hiểu dịch vụ File trên Linux – NFS và Samba server

NFS server Samba server 1. NFS server a. Giới thiệu dịch vụ NFS NFS – Network  File System…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào