Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2018

Tiếng Yêu Đầu

Ngàn năm vẫn đọng tiếng yêu đầu Bởi lẽ câu tình quá đậm sâu Lại ước tơ trời se chỉ dẫu Còn e…

Cô gái bán vải thiều

Nắng nung hừng hực phố phường Mịt mù gió cuốn, bụi đường, khói xe Trần trần dưới tán ô che E…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào