TỔNG HỢP TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH NETWORK, QUẢN TRỊ MẠNG, CCNA

Blog xin chia sẻ cho các bạn tổng hợp rất rất nhiều tài liệu, giáo trình, ebook về network, quản trị mạng, CCNA để mọi người có thêm nhiều nguồn tư liệu để trau dồi kiến thức trong học tập cũng như làm việc. Nếu bạn nào có tài liệu hay xin hãy để lại link dưới bình luận, mình sẽ update chia sẻ cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn

I. QUẢN TRỊ MẠNG.
01. Giáo trình mạng căn bản. Download miễn phí 
0
2. Giáo trình mạng máy tính nâng cao. Download miễn phí
03. Giáo trình mạng máy tính 1. Download miễn phí
04. Giáo trình thiết bị mạng Cisco. Download miễn phí
05. Giáo trình mạng máy tính 2. Download miễn phí
06. Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng. Download miễn phí
07. Thiết kế và xây dựng mang LAN và WAN. Download miễn phí
08. Xây dựng và quản trị mạng môi trường doanh nghiệp. Download miễn phí
09. Quản trị mạng Windows Server 2008. Download miễn phí
10. Xây dựng và quản trị hệ thống mạng máy tính doanh nghiệp. Download miễn phí
11. Tài liệu quản trị mạng Windows Server 2008. Download miễn phí
12. Quản trị mạng Windows Server 2003. Download miễn phí
13. Mạng Căn Bản LAB DHCP & DHCP Relay Agent. Download miễn phí
14. Khái quát về công nghệ mạng. Download miễn phí
15. Slides bài giảng quản trị mạng. Download miễn phí
16. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG WINDOWS SERVER 2012 PHẦN 1. Download miễn phí 
17. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG WINDOWS SERVER 2012 PHẦN 2. Download miễn phí 
18. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG WINDOWS SERVER 2012 PHẦN 3. Download miễn phí 

II. TÀI LIỆU CCNA CẤU HÌNH SWITCH, ROUTER.
* Tài liệu tiếng Việt:

01. Tài liệu Lab CCNA rất hay. Download ebook
02. CCNA LAB - Cisco Packet Tracer. Download ebook
03. Tài liệu Cisco CCNA. Download ebook
04. Cấu hình Switch cơ bản. Download ebook
05. Các lệnh cơ bản cấu hình cho Router 1. Download ebook
06. Các lệnh cơ bản cấu hình cho Router 2. Download ebook
07. Các lệnh cơ bản cấu hình cho Router 3. Download ebook
08. Các lệnh cấu hình trong CCNA theo chuyên mục (Phần 1). Download ebook
09. Cấu hình Packet tracer - các lệnh cơ bản Download ebook
10. Cấu hinh switch router cơ bản Download ebook
11. Cấu hình Switch. Download ebook
12. CCNA - Hướng dẫn cấu hình các tính năng cơ bản cho Cisco Router. Download ebook
13. CCNA LAB GUIDE Version 4.0. Download ebook
14. CCNA  Tiếng Việt. Download ebook
15. Giáo trình hệ tính CCNA 2. Download book , Download 2
16. VTP, VLAN Lab. Download ebook
17. Tài liệu thực hành CCNA. Download ebook
18. Tài liệu ôn tập CCNA Version 2.0. Download ebook
19. CÁC LỆNH CẤU HÌNH CƠ BẢN THỰC HIỆN TRÊN SWITCH. Download ebook
20. CÁC LỆNH CẤU HÌNH CƠ BẢN CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN. Download ebook
21. Cấu trúc địa chỉ trên Internet (Địa chỉ IP). Download ebook
22. Thiết kế mạng máy tính. Download ebook
23. Redistribute giữa RIP Ver2,OSPF và EIGRP. Download ebook
24. Tài liệu CCNA dành cho sinh viên. Download ebook
25. Tài liệu khác 1
26. Tài liệu khác 2

* Tài liệu tiếng Anh:
CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide. Download ebook
1. Boson NetSim for CCNA Lab Manual. Download ebook
2. Stand Alone Labs For CCNA. Download ebook
3. CCNA VTP SIM Question. Download ebook
4. Question CCNA: ebook 1ebook 2

5. CCNA English 01
Network Fundamentals
Routing Protocols and Concepts
LAN Switching and Wireless
Accessing the WAN

6. CCNA English 02
Final 4 Answer
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4

7. CCNA English 03

8. CCNA English 04
CCENT
CCNA
Labs

III. OTHER
1. Linux Server
2. Bảo mật mạng
3. CCNA's documents
4. ICND
5. MCITPSA

- Tài liệu chứng chỉ mạng MCSA: Dowload miễn phí

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn