Nghỉ lễ ngày dịch

 


Nghỉ lễ ngoài đường thấy vắng teo

Chợ hàng quán xá cũng lèo tèo

Quê xa đâu thể hồi hương nhỉ?

Dịch bệnh ở nhà phải làm theo


Xóm trọ buồn tênh chim lặng hót

Hồ bên trống trải nước trong veo

Cá nhìn bông súng bao tình tứ

Một chiếc lá rơi bay cái vèo....

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn