Tổng hợp trọn bộ Ebooks học lập trình Android mới và đầy đủ nhất

Tài liệu lập trình Android Full – FPT Software với bộ giáo trình tài liệu lập trình Android chuyên nghiệp do Đại Học FPT – FPT Software mang đến. Bộ tài liệu mang đầy hứa hẹn với những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và dễ tiếp cận giúp cho người học Android căn bản thoải mái hơn. Bộ tài liệu lập trình này bao gồm slide bài giảng cộng với code mẫu thực hành rất tiện lợi để bạn tham khảo . Vì vậy đừng ngại download Giáo trình tài liệu lập trình Android Full – FPT Software 

Thông tin chung về ebook “Tài liệu lập trình Android Full”

Tên tài liệu : Giáo trình tài liệu lập trình Android Full
Tác giả : ĐH FPT – FPT Software
Số cuốn : 15 bài
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF/Powerpoint/Code

Giới thiệu mục lục ebook “Tài liệu lập trình Android Full”

TABLE OF CONTENTS

Bài 1
– Introduce about ADT, SDK, NDK, Android Platform, API
– Application structure, Hello world
– Manifest : permission, application, phiên bản SDK
– Viết ứng dụng ‘Hello world’
– Building and running the activity (Example with button, textview without xml layout)
– Using xml layout
– TextView, Button, ImageView, Checkbox, Toggle, Radio Button

Bài 2
Bố trí giao diện ứng dụng Android
– Containers, Linear Layout (layout_gravity, gravity, orientation, layout_weight)
– Relative Layout (align, abow, below)
– Table View, ScrollView, Selection View : ListView, GridView, GalleryView, Spinner

Bài 3
Lập trình widgets: image buttons, progress bar, seekbar…
– Hứng sự kiện
– Option menu and Context Menu
– Inflate Xml for Menu

Bài 4
Nâng cao kỹ thuật bố trí giao diện
– Fancy with Lists : customize adapter
– Using convertView
– Using ViewHolderTabLayout

Bài 5
Other widgets for showing message : Toast, Dialog, ProgressDialog
– Dealing with thread
– Logic vs UI Thread
– Thread – RunOnUiThread
– AsyncTask (Example : Loading file with asynctask and ProgressBar)

Bài 6
Intent & Intent Filters
– Intent And Intent Filter (filter for call, view picture, view map, webpage …)
– Activity, Activity for Result. Why and When?
– Activity Life cycle (OnCreate, OnStart, OnResume, OnPause, OnStop, OnDestroy)

Bài 7
Broadcast- Services
– Bind Service, Application Service, AIDL Service
Lập trình dịch vụ SMS – Telephone

Bài 8
Lưu trữ trong Android
– Read and Write File (cache, external, internal)
– Preferences
– Make Setting Page with Preferences
– SQLite Database

Bài 9
Content – Content Provider
– Tạo content provider
– Tạo custom provider

Bài 10
Viết ứng dụng kết nối dịch vụ web service
– Phương thức REST
– HttpUrlConnection
Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON

Bài 11
Lập trình đồ họa – hoạt hình
– Vẽ trên Canvas
– Tăng tốc đồ họa
– Lập trình hoạt hình

Bài 12
Lập trình tương tác đa chạm
– Xử lý tương tác touch, pin, pan, rotate,…

Bài 13
Lập trình multimedia
– Play audio – video
– JetPlayer
– Chụp ảnh – truy xuất album ảnh

Bài 14
Tích hợp thông tin địa điểm và bản đồ số
– Location Base Service
– MapView and MapActivity
– Display map & Pin a location in a Map

Bài 15
Giao tiếp với các cảm biến
– La bàn, cảm biến gia tốc, cảm biến con quay hồi chuyển. Nhận dạng rung lắc thiết bị
– Cảm biến ánh sáng, vị trí…

Link download ebook “Tài liệu lập trình Android Full”

 http://www.mediafire.com/file/ss99t75b56uulwb/Tai_Lieu_Lap_Trinh_Android_-_%25C4%2590H_FPT.zip/file

[EBOOK] Video học lập trình di động Android Tiếng Việt

Nội dung Giáo Trình học Android bao gồm các phần từ cơ bản cho đến nâng cao.

CHƯƠNG 1 : LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN

 • Cài đặt môi trường lập việc bằng Eclipse
  Hướng tạo tạo Project trong Eclipse
  Tìm hiểu Biến và Hằng Số có trong Java
 • Tìm hiểu toán tử có trong Java
  Mệnh đề điều kiện có trong Java
  Vòng lặp có trong Java
 • Tìm hiểu Array và ArrayList có trong Java
  Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng (OOP)

CHƯƠNG 2 : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID STUDIO

 • Cài đặt môi trường lập việc với Android Studio và Gennymotion
  Hướng dẫn tạo Project
  Tìm hiểu 5 bước xây dựng 1 ứng dụng Android
 • Tìm hiểu vòng đời của ứng dụng Android (Cycle Life)
  Thay đổi iCON và thông tin ứng dụng
  Tìm hiểu các loại Relative Layout,Frame Layout,Linear Layout

CHƯƠNG 3 : ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG ANDROID STUDIO

 • Tìm hiểu đối tượng Editext và Button
  Ép kiểu dữ liệu
  Xây dựng ứng dụng máy tính
 • Tìm hiểu cách Debug ứng dụng Android
  Tìm hiểu đối tượng Snack Bar
  Làm việc với ImageView (Local - Internet - Background)
 • Tìm hiểu đối tượng Toggle Button và Switch
  Xây dựng ứng dụng : Lấy hình từ Facebook và Yahoo
  Tìm hiểu đối tượng Seekbar
 • Xây dựng ứng dụng : Trộn màu nền
  Xây dựng ứng dụng : Thay đổi Opacity cho ảnh
  Xây dựng ứng dụng : Slider Album
 • Tìm hiểu đối tượng Radio Button
  Tìm hiểu đối tượng Checkbox
  Xây dựng ứng dụng : Phiếu đăng ký môn học

CHƯƠNG 4 : XỬ LÝ THỜI GIAN

 • Tìm hiểu phương thức Diaglog trong Android
  Tùy biến Diaglog
 • Tìm hiểu phương thức CountDownTimer
  Tìm hiểu đối tượng Chronometer
  Tìm hiểu đối tượng Timer
 • Tìm hiểu phương thức Random trong Android
  Xây dựng ứng dụng : Bốc thăm trúng thưởng
  Xây dựng ứng dụng : Game đánh bài cào
  Xây dựng ứng dụng : Clone Game Freaking Math
 • Tìm hiểu Animation trong Android
  Xây dựng ứng dụng : Game chiếc nón kì diệu bằng Animation

CHƯƠNG 5 : LISTVIEW TRONG ANDROID

 • Tìm hiểu ListView trong Android
  Custom ListView nâng cao
 • Xóa dòng trong đối tượng ListView
  Di chuyển các dòng trong ListView
 • Tìm kiếm dữ liệu trong ListView
  Mối quan hệ giữa Editext và ListView
  Cập nhật dữ liệu ListView bằng Refresh

CHƯƠNG 6 : TRUYỀN DỮ LIỆU & MEDIA PLAYER

 • Di chuyển giữa các màn hình bằng Intent
  Tìm hiểu Action Bar trong Android
  Tìm hiểu Tab Bar trong Android
  Truyền dữ liệu giữa nhiều màn hình
 • Play nhạc từ ứng dụng
  Play nhạc từ Internet
  Xây dựng ứng dụng : Clone Zing MP3
 • Play phim từ ứng dụng
  Play phim từ Internet hoặc Server Youtube

CHƯƠNG 7 : XỬ LÝ BỘ NHỚ ỨNG DỤNG

 • Tìm hiểu Share Preferences
  Hướng dẫn đọc file Notepad
 • Hướng dẫn đọc và ghi trực tiếp file Notepad từ ứng dụng
  Xử lý file và dữ liệu bằng File Manager
 • Speech To Text
  Text To Speech
  Record Speech

CHƯƠNG 8 : CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Hướng dẫn đăng ký Host và Domain
  Xây dựng dữ liệu dạng XML
  Xây dựng dữ liệu dạng JSON
  Ôn tập câu lệnh truy vấn SQL
 • Hướng dẫn XML Parser
  Xây dựng ứng dụng : Đọc báo VnExpress với XML Parser
 • Hướng dẫn JSON Parser
  Xây dựng ứng dụng : Dự báo thời tiết với JSON Parser
 • Giới thiệu thư viện Volley trong Android
  Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley
 • Giới thiệu SQLite trong Android
  Xây dựng ứng dụng : Quản lý sinh viên với SQLite trong Android

CHƯƠNG 9 : XÂY DỰNG WEBSERVICE TRONG ANDROID

 • Xây dựng Webservice ASP.NET / PHP / Java
  Bảo mật API bằng Token
 • Hướng dẫn XML Parser
  Xây dựng ứng dụng : Đọc báo VnExpress với XML Parser
 • Hướng dẫn lấy dữ liệu từ Webservice cho Android
  Hướng dẫn upload dữ liệu từ Android lên Webservice

CHƯƠNG 10 : PUBLISH ỨNG DỤNG

 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Developer
  Upload và Publish ứng dụng Android lên CHPlay
 • Tích hợp quảng cáo Admob vào ứng dụng Android
  Hướng dẫn tăng doanh thu cho ứng dụng Android
Download:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn