Đêm Covid

 


Phố vắng đêm buồn lòng lắng lo

Trong lòng bỗng thấy rối tơ vò

Côvid sao như chạy vòng vo

Gạo tiền âu lo ai thấu hiểu…


Ai thấy Côvid nó nằm đâu?

Để cho ai nấy lắng lo rầu

Đi nhanh về lẹ bao bức bối...

Nhốt mình như vậy! Biết bao lâu?


Mong cho nạn này chóng qua mau

Biết bao đôi mắt đã nhạt màu

Khổ đau bức bối trong từng ngõ

Bụng xót chân rời, miệng suýt xoa


Bao giờ gió lặng Côvid tan?

Niềm vui khí thế lại dâng tràn

Công việc ngoài kia lo chạy tiếp

Lòng tươi hoa nở, hết thở than…

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn