This is my blog: vuvanson.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: sonblog.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my blog: vi-et.tk

Go to Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook: https://www.facebook.com/vusonbk

Go to Facebook Blogger Vi-et Spaces.

This is my facebook page: https://www.facebook.com/ViEtSpaces

Go to Facebook Page Blogger Vi-et Spaces.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Khắc phục một số lỗi trong Word

1. KHẮC PHỤC LỖI NHẢY CÁCH CHỮ TRONG WORD:
Khi soạn thảo các văn bản tiếng Việt với bộ gõ Vietkey hay Unikey, chúng ta thường hay gặp lỗi các chữ có dấu bị nhảy cách, chẳng hạn "t iếng V iệt" ...
Lỗi này phát sinh thường sau khi bạn dùng các thao tác copy, paste hoặc cũng có thể là... tự nhiên.
Để khắc phục lỗi này, bạn hãy vào mục Tools > Options... từ giao diện soạn thảo của MS Word, chọn thẻ Edit và vào mục Settings. Tại hộp thoại Settings, bạn hãy bỏ dấu kiểm ô Adjust sentence and word spacing automatically và kích OK
Bây giờ, bạn hãy gõ lại và sẽ không còn gặp lỗi các chữ nhảy cách nữa.

Khắc phục lỗi không thể chia sẻ trong mạng LAN

1.Tắt Windows Firewall
Mặc định Winmdows XP SP2 và Win2003 SP1 trở lên có chức năng Personal Firewall để bào vệ người dùng khỏi sự xâm nhập từ các máy tính khác.
Để tắt Personal Firewall: vào Start > Settings > Control Panel, chọn Windows Firewall và chọn Off để tắt nó đi.
2. Kiểm tra Network Component
Vào Start > Settings > Control Panel, chọn Network Connections > Local Area Connection, chọn Properties và đánh dấu vào Client For Microsoft Network và File and Printer Sharing, sau đó hãy thử truy cập máy kia.

Sửa lỗi "Number of recent items to display in Jump Lists" màu xám

 OPTION ONE Jump Lists - Change Number of Recent Items to Display
Through Customize Start Menu Settings
1. Right click on the Start button and click on Properties.

2. Click on the Customize button. (See screenshot below)
Jump Lists - Change Number of Recent Items to Display-properties-1.jpg